Osiguranje internetom
Osiguranje internetom
Novosti osiguranje

ZANIMLJIVOST: Osiguranje od terorističkih napada

04-Apr-2016 Komentara: (0) Zanimljivost / Osiguranje imovine / Osiguranje / terorizam / rizik od terorizma / rizik / šteta / gubici /

Rastući rizik od terorizma u razvijenim zemljama sveta, nakon niza smrtonosnih terorističkih napada, stvara potrebu za specijalizovanim osiguranjem koje će pokriti gubitke nastale u takvim događajima, što opet stvara ozbiljan pritisak na premiju osiguranja. ...

Pročitajte celu vest
Novosti osiguranje

ZANIMLJIVOST: Štete uzrokovane katastrofama u prošloj godini dostigle iznos od 92 milijarde dolara

30-Mar-2016 Komentara: (0) Zanimljivost / Osiguranje imovine / Osiguranje / Prirodne katastrofe / rizik / šteta / gubici /

Prirodne i katastrofe koje je izazvao čovek su u 2015. godini uzrokovali štetu od 92 milijarde dolara, što je smanjenje u poređenju sa 113 milijardi dolara u 2014. godini, navodi se u izveštaju švajcarske osiguravajuće kuće Swiss-Re. ...

Pročitajte celu vest
Novosti osiguranje

Alternativa obaveznom osiguranju imovine

22-Mar-2016 Komentara: (0) Osiguranje od elementarnih nepogoda / Osiguranje / Osiguranje imovine / Osiguranje od poplava i bujica / Osiguranje plodova i useva / Osiguranje za poljoprivrednike / Osiguranje poljoprivrede / Osiguranje gazdinstava / Osiguranje od elementarnih nepogoda Zaštita imovne /

Takozvani francuski model osiguranja omogućava stanovništvu da se po pristupačnoj ceni osigura od rizika elementarnih nepogoda. Praktično to znači da bi premija osiguranja za privatnu kuću mogla iznositi 1,2 evra godišnje na 1.000 evra osigurane vrednosti. Kad je reč o privredi iznos premije osiguranja mogao bi se kretati u rasponu od 1,5 do 1,8 evra na 1.000 evra osiguranje vrednosti poslovnih građevinskih objekata poput hala, proizvodnih pogona i poslovnog prostora. ...

Pročitajte celu vest
Novosti osiguranje

Panel o osiguranju na Kopaonik biznis forumu

09-Mar-2016 Komentara: (0) Osiguranje imovine / Osiguranje rizika / Osiguranje od elementarnih nepogoda / Obavezno osiguranje / Rizik poplava i bujica / Osiguranje od poplava i bujica / Biznis forum / Panel o osiguranju / Kopaonik /

Neophodno je raditi na povećanju svesti građana i privrede o značaju osiguranja, jer sa 1,5 polisa po osobi zaostajemo za razvijenim država, koje prosečno imaju 5 do 6 polisa po jednom građaninu, istaknuto je na panelu o osiguranju na Kopaonik biznis forumu. ...

Pročitajte celu vest
Novosti osiguranje

Zakon o obnovi nakon elementarne ili druge nepogode

04-Jan-2016 Komentara: (0) Osiguranje imovine / Elementarne nepogode /

Krajem 2015. godine Skupština Srbije usvojila je Zakon o obnovi nakon elementarne i druge nepogode kojim se uređuje postupak obnove i pružanje pomoći građanima i privrednim subjektima koji su pretrpeli materijalnu štetu usled elementarnih i drugih nepogoda. ...

Pročitajte celu vest
Novosti osiguranje

ZANIMLJIVOST: Globalne katastrofe odnele 26000 života u ovoj godini

23-Dec-2015 Komentara: (0) Zanimljivost / Osiguranje imovine / Životno osiguranje / Swiss Re / Perspektiva osiguranja /

U svojoj preliminarnoj proceni Swiss Re ukazuje da će ekonomski gubici od prirodnih i katastrofa izazvanih ljudskim delovanjem u 2015. doseći 85 milijardi dolara. Od toga 74 milijarde dolara gubitka su posledica prirodnih katastrofa, dok je ostatak od 11 milijardi dolara izazvan ljudskim delovanjem. ...

Pročitajte celu vest
Novosti osiguranje

ZANIMLJIVOST: Japanska vozila najbezbednija

10-Dec-2015 Komentara: (0) Zanimljivost / Autodogovrnost / Kasko osiguranje / Osiguranje odgovornosti / Osiguranje imovine / Bezbednost u saobraćaju /

Na listi najbezbednijih modela vozila za 2016. godinu, koju je objavio američki Osiguravajući institut za bezbednost autoputeva prednjače japanske marke automobila. ...

Pročitajte celu vest
Novosti osiguranje

Osiguranje privrednih subjekata

03-Dec-2015 Komentara: (0) Osiguranje imovine / Osiguranje odgovornosti / Osiguranje za privredu / Osiguranje mašina / Osiguranje opreme / Osiguranje novca / Osiguranje od loma mašina /

Svaka privredna aktivnost, bez obzira na stepen organizovanosti i sve preventivne mere koje se preduzimaju u zaštiti zaposlenih i imovine susreće se sa nepredviđenim situacijama i događajima van kontrole koji mogu uzrokovati ozbiljne gubitke. Polisa osiguranja ne može sprečiti nastanak ovakvih situacija i događaja ali definitivno može obezbediti adekvatnu finansijsku kompenzaciju koja će pokriti nastalu štetu i osigurati kontinuitet privredne aktivnosti. ...

Pročitajte celu vest
Novosti osiguranje

ZANIMLJIVOST: Pregled globalnog osiguranja u ovoj godini i perspektive za naredne dve godine

28-Nov-2015 Komentara: (0) Zanimljivost / Osiguranje imovine / Životno osiguranje / Swiss Re / Perspektiva osiguranja /

Swiss Re, jedna od vodećih reosiguravajućih grupacija u svetu, objavila je svoj redovni izveštaj sa pregledom stanja globalnog osiguranja u 2015. godini, kao i perspektivama za 2016. i 2017. godinu. ...

Pročitajte celu vest
Novosti osiguranje

Osiguranje od otpadanja fasade

22-Nov-2015 Komentara: (0) Osiguranje imovine / Osiguranje odgovornosti / Štete trećim licima / Zakon o stanovanju /

Novi zakon o stanovanju, koji bi trebao da reši dugogodišnje probleme sa oronulim i opasnim fasadama u našim gradovima uvodi i novinu: obavezno osiguraje odgovornosti za štete pričinjene trećim licima. ...

Pročitajte celu vest

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?