Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Osiguranje privrednih subjekata

03 Dec 2015 Komentara (0)Osiguranje imovine / Osiguranje odgovornosti / Osiguranje za privredu / Osiguranje mašina / Osiguranje opreme / Osiguranje novca / Osiguranje od loma mašina /

Osiguranje privrednih subjekata

U našoj zemlji pravni subjekti se uglavnom osiguravaju od rizika požara i rizika loma mašina. Poslednje elementarne nepogode su samo neznatno povećale interesovanje za osiguranje od zemljotresa ili poplave. Kada je u pitanju provalna krađa onda se od ovog rizika najčešće osiguravaju magacinski ili prodajni prostori sa vrednijom robom. Uz ovo veoma često se prenebregava činjenica da uništenje ili oštećenje imovine je samo jedan deo problema. Naime ostvarenje bilo kog od pomenutih ili nekih drugih rizika dovodi do delimičnog ili potpunog prestanka rada privrednog subjekta, ali ne i do obustave fiksnih troškova istog, te će ovo dovesti do daljeg nagomilavanja dugova i rizika da dođe do potpune propasti. 

Posebna priča je humana/ljudska komponenta poslovanja, koju poslodavci kod nas veoma često zanemaruju, a to je briga o zapolsenima koja se ogleda u obezbeđivanju osiguravajuće zaštite za zaposlene kroz osiguranje od nezgode, zaštita od nekih specifičnih rizika poput putnog zdravstvenog osiguranja kada su radnici u inostranstvu ili obezbeđenje nekih drugih pogodnosti kao što je dobrovoljno zdravstveno osiguranje. 

Na žalost, osiguranje ne spada u top prioritete pre svega domaćih privrednih subjekata koji, iako svesni značaja osiguranja, veoma često zaobilaze ugovaranje osiguranja pravdajući se, pre svega finansijskim problemima ili nepoverenjem u osiguravače, dok strani investitori, u skladu sa pristupom koji imaju u pogledu osiguranja na vlastitim tržištima redovno zaključuju osiguranja i pre samog početka poslovanja u našoj zemlji.

Zbog svega prethodno navedenog od posebnog značaja je razvijanje svesti kod privrednih subjekata o značaju osiguranja i mogućnostima koje osiguranje nudi u pogledu osiguravajuće zaštite. U tom smislu u našoj zemlji postoji velika lepeza osiguranja koja pružaju kvalitetnu zaštitu od brojnih rizika. Tako je moguće osigurati kompletnu imovinu preduzeća od objekata, opreme i zaliha, do stvari zapolsenih ili novca i novčanih vrednosti. Isto tako se može osigurati i rizik neostvarene dobiti, fiksni troškovi kao posledica prestanka rada, odgovornost iz delatnosti za štete pričinjene trećim licima i slično. Shodno samom predmetu osiguranja moguće je ugovoriti osiguranje od rizika kao što su: požar, eksplozija, oluja, udar groma, pritisak snega, izliv vode iz vodovodne i kanalizacione mreže, poplave, bujice, grad, građanski nemiri, provalna krađa i razbojništvo, novac i novčane vrednosti za vreme manipulacije sa njima, lom stakla, lom mašina, uređaja i apaprata i drugo. Naravno veoma bitno je da se ugovarač osiguranja, odnosno osiguranik pravilno informiše o svim uslovima za zaključenje jednog takvog osiguranja, da iz ponude (nekad i uz stručne savete konsultanta) izabere ono što je najbolje i najbitinije za osiguranje rizika kojima je njegov posao izložen i da to uskladi sa finansiskim mogućnostima jer osiguranje treba da postane neka vrsta prećutne obaveze za svakog uspešnog privrednika!

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?