Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Šta sve treba znati o auto i kasko osiguranju

26 Nov 2016 Komentara (4)osiguranje autoodgovornosti / autoosiguranje / obavezno osiguranje / kasko osiguranje / obavezno osiguranje / osiguranje odgovornosti / zeleni karton / osiguranje vozila / osiguranje putnika / auto-nezgoda / auto nezgoda / pomoć na putu /

Šta sve treba znati o auto i kasko osiguranju

Odabir pravog osiguranja automobila može biti komplikovano za kupca. Potrebno je pripaziti na nekoliko bitnih stvari. Prvo i osnovno je pokriće kod obaveznog osiguranja. Obavezno osiguranje od odgovornosti pokriva štete koje automobilom napravite prema trećim osobama. Dakle, udarite li automobilom kuću, drugo vozilo, ogradu ili u najgorem slučaju povredite osobu, to se naplaćuje sa vaše polise obaveznog osiguranja. Šteta na vašem vozilu ili šteta naneta osobama u njemu nije pokrivena ovim osiguranjem. Za takve stvari služi automobilski kasko ili posebni dodaci na polisi, o čemu više možete pročitati u savetima ispod: 

1. Čitajte uslove osiguranja - Svako osiguranje je ugovor, a njegova srž su uslovi. Najbolje je da tražite uslove osiguranja pre nego što pristanete sklopiti polisu i detaljno ih proučite. Uslove uvek imajte kod kuće/u automobilu ili ih fotografišite kako bi ste ih imali uz sebe ili ih pohranite na server sa online pristupom.

2.  Naplata štete je u osnovi vrlo jednostavna stvar - Vaša polisa pokriva sve štete koje pišu u uslovima. Ako određeni slučajevi nisu pokriveni uslovima kao štete ili su eksplicitno isključeni zbog ovih ili onih razloga - zaboravite na taj novac, nemate osnovu da vam ga osiguravajuće kuće isplate. Kod kaska posebno pazite na uslove - postoji mnogo razloga za isključenje kao što su rok prijave štete i slično. 

3. Svaka osiguravajuća kuća je priča za sebe. Ovo posebno važi za kasko osiguranje. Jedna nudi nešto što druga ne nudi, cene se razlikuju, kao i uslovi odnosno naplata štete, nađite vremena da ih uporedite i utvrdite šta je najbolje za Vas. Uvek možete pitati za savet i Vašeg agenta osiguranja.

4. Svu komunikaciju obavljajte u pismenoj formi ili elektronskom poštom, naročito kod naplate štete. U slučaju bilo kakvih nejasnoća u kasnijim fazama postupka, arhiva prepiske zlata vredi, ne samo zato što imate pisani trag druge strane, već i zato što se tako možete prisetiti šta ste tačno Vi tražili. 

5. Kod kupovine novog automobila na kredit ili lizing službenik će vam često reći da morate uzeti obavezno i kasko osiguranje preko njega i finansijske institucije u kojoj on radi. Zamolite ga da vam pokaže tačnu odredbu ugovora o lizingu ili kreditu gde je to navedeno. Ako ne može, reč je o triku za povećanje prodaje i lične provizije, te slobodno birajte osiguravajuću kuću po svom nahođenju jer to Vi plaćate. Generalno izbegavajte kupovati osiguranja van specijalizovanih agencija osiguravajućih kuća ili njihovih agenata te spoljnih saradnika, oni su ipak specijalisti dok se banke primarno bave drugim poslom. Osim toga, zna se dogoditi da sklopite višegodišnje kasko osiguranje kod lizing kuće ili banke po izrazito povoljnoj ceni prve godine, a ostalih nekoliko godina platite višu cenu od tržišne.

6. Polisa osiguranja od autoodgovornosti je u praksi jednogodišnji ugovor i redovno prati vremenski period do sledeće obaveze da izvršite registraciju Vašeg vozila. Sve dok niste zaključili novu polisu možete slobodno promeniti osiguravajuću kuću, sa svim bonusima koje eventualno imate.

7. Polisu osiguranja od auto odgovornosti i polisu kasko osiguranja možete sklopiti potpuno nezavisno. Jedna može biti sklopljena kod osiguravača A, druga kod osiguravača B, ni jedan od njih ne mora znati za onog drugog, na vama je da se odlučite za ono što je najpovoljnije, a često je upravo ovo slučaj kad plaćate polisu. U velikom broju slučajeva finansijski je najisplativije uzeti polisu obaveznog osiguranja tamo gde je ponuda najjeftinija, a polisu kaska tamo gde je najlakša naplata štete. Polise ni terminski ne moraju biti vezane, možda uzmete kasko 3 meseca nakon registracije novog automobila, sve je stvar vaše odluke. (osim kada ste uslovljeni ugovorom o lizingu ili kreditu)

8. Kupujte na akcijama osiguravača, moguće je uhvatiti sjajne popuste. Međutim, i u tim slučajevima pre kupovime pročitajte uslove, moguće je da su zbog niže cene promenjeni u odnosu na standardnu ponudu. 

9. Polisu osiguranja od autoodgovornosti moguće je sklopiti do 30 dana pre isteka, posebno korisno ako idete na putovanje. Bitno je da platite i da imate novu polisu sa sobom, ne morate tehnički i osiguranje sklapati istog dana. Na tehničkom i registraciji će vas pitati za polisu, dajte im novu i to je to. 

10. Cenkajte se žestoko! Krenete li na vreme u kupovinu, dve do tri nedelje pre roka, čak i cene za obavezno osiguranje, a naročito kasko mogu značajno pasti. Kako? Zovite nekoliko kuća i kažite im, da ste u konkurenciji dobili toliko. Čak unutar jedne osiguravajuće kuće možete ostvariti značajne popuste, sve zavisi koliko ko od zaposlenih interno ima odobrenje unutar računskog sistema da Vam daje popuste. Ponekad treba čekati jer je moguće ostvariti posebne popuste ako se traže posebna odobrenja od viših instanci unutar osiguravajućih kompanija. Nemojte da Vas bude termini, popust je i bonus, a o tome možete nešto pročitati i pri dnu ovog teksta. 

11. Ako doživite sudar, a druga strana je svesna da je kriva i ne pravi probleme, zajedno ispunite "Evropski izveštaj o nezgodi" koji trebate dobiti uz svoju polisu osiguranja od auto odgovornosti (nevezano uz moguće zvanje policije, policija sa time nema veze, ona radi svoj posao) te zajedno otiđite do osiguravajuće kuće onoga ko Vas je oštetio. Tako ćete najbrže doći do svog novca. Ako osoba ne želi dati podatke (ili pobegne sa lica mesta) uzmite broj njegove tablice (ako je ikako moguće), pozovite policiju, i u svakom slučaju napravite pametnim telefonom što više fotografija za moguću ‘zlu ne trebalo’ situaciju. 

12. Onog trenutka kada ste kupli polisu auto osiguranja, kupili ste i "Zelenu kartu" a hoćete li uzeti obrazac ili ne, to zvanično zavisi od Vas, u praksi da li ste spremin da ga platite i da li Vam uopšte treba! Kod nas cena izdavanja zelene karte nije ukalkulisana u osnovnu polisu, dodatno se naplaćuje, i uzima je samo onaj kome treba. Sama Zelena karta, nije osiguranje već potvrda o posedovanju osiguravajućeg pokrića, to jest univerzalno dizajnirani list papira zelene boje, koja omogućava nadležnim saobraćajnim organima zemlje u koju se ulazi da nedvosmisleno utvrde da vozilo poseduje odgovarajuće osiguranje od autoodgovornosti. Ako se doslovno držimo slova zakona, ispada da samo štampanje, distribuiranje i izdavanje Zelene karte košta više hiljada dinara što je zaista enormno visoka cena, naročito ako se uzme u obzir činjenica da je ovaj dokument i dalje neophodan za putovanje kroz Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu, jer se u njima još uvek ne prepoznaje registraciona nalepnica kao dokaz o posedovanju osiguranja od autoodgovornosti, što je inače slučaj u zemljama EU, Švajcarskoj i još nekim državama. Sa Crnom Gorom imamo bileteralni sporazum o međusobnom priznavanju nacionalnih polisa osiguranja od autoodgovornosti, te takođe, Zelena karta nije potrebna.
 
13. Štetu preko kasko osiguranja možete rešiti na dva načina - tako što će se servis i vaša osiguravajuća kuća dogovoriti i popraviti Vaš automobil bez da imate ikakve veze sa novcem koji je za to potreban (osim u delu Vašeg učešća u šteti ako je tako ugovoreno polisom kakso osiguranja) ili što ćete se Vi nagoditi sa osiguravajućom kućom i uzeti novac. Konsultujte se sa serviserom, pogledajte koje delove na automobilu treba ugraditi i popraviti i ako ste imalo vešti možete kupiti sve nove delove, popraviti automobil u vlastitom aranžmanu i još postoji mogućnost da vam u džepu ostane nešto novca. 
 
14. Polisu kasko osiguranja možete platiti Vi za nekog drugog, a možete i biti ugovarač osiguranja ako se osećate posebno darežljivo pa nekom želite pokloniti kasko osiguranje. Biti ugovarač znači preuzeti obavezu ugovorenu po polisi kasko osiguranja što prosto rečeno znači da imate obavezu da plaćate osiguranje koje ste ugovorili, bez obzira da li ste u nekom trenutku promenili mišljenje o "darežljivosti". Takođe, štetu po ovakvoj polisi može naplatiti samo osiguranik, odnosno stvarni vlasnik predmeta osiguranja, dakle vozila. Vrlo često se ovakve situacije događaju kod lizinga što može stvoriti poteškoće kod efikasne i ekonomične realizacije popravki na oštećenom vozilu.
 
15. Na polisi auto osiguranja postoji nešto što se zovu dodaci, izuzev već pomenute "Zele karte", koji su vrlo su korisni a štite Vas, na primer, u slučaju grada, huliganstva i sl. od loma stakla. Procenite koji bi vam od njih mogao biti optimalan, od raspoloživih iz ponude, te ga doplatite i tako imate dodatnu zaštitu za automobil, nešto kao mini-kasko.
 
16. Na kraju kod auto osiguranja i kod kasko osiguranja osiguravajuće kuće primenjuju sistem bonus-malus. Bonus u vidu popusta ako niste imali štetu, a malus u vidu uvećanja premije (ili ukidanja prethosno stečenog bonusa) ako ste imali/uzrokovali štetu. Ovo je naročito izraženo kod auto osiguranja jer ukidanje prethodno stečenog bonusa ili obračunavanje malusa mogu značajno uvećati cenu polise te nekada uopšte nije nerazumno "nagoditi" se, ako ste Vi vinovnik nezgode, sa oštećenom stranom jer će neki manji iznos koji "date" za popravku oštećenja koje ste uzrokovali, bez popunjavanja "Evroposkog zapisnika o šteti" ili pozivanja policije biti nadoknađen "sačuvanim" bonusom i uštedom koju on donosi. Takođe, promena osiguravajuće kuće kako bi ste "zavarali" trag o šteti nema smisla je postoji jedinstveni/centralni registar svih polisa auto osiguranja kome imaju pristup sve osiguravajuće kuće i preko kojeg će proveriti Vaše "prethodne rezultate" pre nego Vam daju ponudu za ovo osiguranje. Kada je u pitanju kasko osiguranje tu stvari stoje malo drugačije i tu imate mnogo više prostora za "nadmudrivanje". Po prethodno pomenutom principu cenkanja tražite popust po bilo kom osnovu i pokušajte što više spustiti cenu, jer nemate šta izgubiti!
 
I ne zaboravite, uvek vozite sigurno poštujući sva ograničenja i propise!
Srećno na putu!

Komentari

Administrator

Administrator 20 Dec, 2020

Poštovani, Vaše pitanje bi trebalo biti adresirano na rent-a-car agencije jer se mi bavimo problematikom osiguranja i ono što Vam možemo potvrditi da je uobičajeno da ako ste kod najma vozila uzeli full kasko osiguranje sve štete na vozilu će biti pokrivene u skladu sa uslovima najma i obimom pokrića kakso osiguranja, o čemu se trebate informisati kod kompanije kod koje rentirate vozilo. Imajte na umu da i kod full kasko osiguranja postoje isključenja, koja se odnose na konzumiranje aklohola i/ili droge, oštećenja uzrokovana namerno ili neadekvatnim korišćenjem vozila i slično. Posebno treba proveriti da li i u kom obimu su u osiguranje uključeni pneumatici, oštećenja na enterijeru itd. Dakle, sve potrebne informacije tražite unapred od rent-a-car agencije od koje nameravate da rentirate vozilo.
svetski putnik

svetski putnik 19 Dec, 2020

postovani, sta znaci da kod najma rent a car vozila (npr na aerodromu Nikola Tesla, agencije unirent, rentacarmenadzer, autorentdoo) isticu da nema skrivenih troskova? da li to znaci da ako uzmemo full kasko smo zasticeni od skrivenih troskova ili u cemu je to trik ili nepoznanica?
Administrator

Administrator 24 Feb, 2019

Poštovani Srđane, Na neki način odgovor na Vaše pitanje se nalazi u tekstu iznad. Dakle tačan odgovor na Vaše pitanje zavisi isključivo od uslova osiguranja koji su sastavni deo Vaše polise kasko osiguranja. Ono što mi možemo bez čitanja predmetnih uslova da Vam kažemo je da kod većine osiguravača za treći osigurani slučaj, koji se prijavi u toku jedne godine osiguranja, važe neka posebna pravila i da, verovatno, osiguravač neće vršiti nadoknadu štetu na način kako je to urađeno kod prve dve prijave.
Srdjan

Srdjan 18 Feb, 2019

Postovani, Interesuje me kod auto-kasko osiguranja, sto se tice 3 stete u okviru 1 godine osiguranja, da li se pri naplati iste placa samo ucesce u steti?

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?