Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

OSIGURANJE POTRAŽIVANJA

ŽIVOTNO OSIGURANJERizik od nemogućnosti naplate potraživanja čest je problem u poslovanju. Bilo da se radi o proizvodima ili uslugama, pre ili kasnije se pojavljuje situacija u kojoj neće biti moguće da se realizuju potraživanja. Na sreću, postoji mogućnost da se ovaj rizik umanji, a poslovanje zaštiti od nepredviđenih “udara”, nezavisno od toga da li se radi o domaćim ili stranim dužnicima. Dakle, govorimo o osiguranju potraživanja.

Potraživanja su sastavni, ali i značajan deo active svake kompanije te nemogućnost njihove naplate može dovesti do zastoja u poslovanju, pa čak i prestanka poslovanja. Kako bi se zaštitili od ovog rizika, postoji mogućnost osiguranja naplate potraživanja od momenta kada sama potraživanja nastanu. Polisa osiguranja potraživanja pokriće slučajeve bankrota i stečaja kupca, kao i svako kašnjenje (preko ugovorenih rokova) u plaćanju obaveza kako domaćih tako i stranih dužnika.

Ugovaranje osiguranja ovog rizika najčešće inicira prodavac jer je to primarno njegov interes, ali ova polisa je i u interesu kupca. U ove interese spadaju: odloženo plaćanje, unapređenje novčanih tokova usled dužih rokova plaćanja obaveza prema dobavljačima i eliminisanje potrebe za dodatnim pozajmicama od poslovnih banaka. Osiguranje naplate potraživanja često se kombinuje sa bankarskim garancijama, kao sredstvom obezbeđenja, gde, u slučaju nastanka osiguranog događaja se prvo aktivira bankarska garancija (first loss), a zatim i polisa osiguranja naplate potraživanja.

Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili nejasnoća kontaktirajte nas na telefon +381614141001 ili na e-mail imovina@osiguranjeinternetom.com i biće nam zadovoljstvo da Vam budemo na usluzi.

Osiguranje života

Osiguranje života Najvrednija stvar koji posedujemo u životu,a prema kojoj smo tako često nemarni, je upravo život. U stvari vrednost ljudskog života je nemerljiva,a svako od nas ima svoja merila kojima vrednuje vlastiti život. Osiguranje života predstavlja univerzalno merilo te vrednosti kroz koje pokazujemo vlastitu odgovornost prema sopstvenom životu ... [saznaj više »]

Osiguranje imovine

Osiguranje imovine Odgovorno ponašanje prema imovini koju posedujemo podrazumeva i njenu adekvatnu zaštitu od različitih vrsta rizika kojima može biti izložena. Sredstva uložena u osiguranje imovine predstavljaju odlučnu investiciju ako se uzme u obzir odnos između plaćene premije osiguranja i vrednosti imovine ... [saznaj više »]

Osiguranje za privredu

Osiguranje za privredu Poslovanje svakog privrednog društva je izloženo brojnim rizicima koji mogu presudno uticati, u slučaju ostvarenja, ne samo na poslovanje već i na sam opstanak preduzeća. U tom smislu postoji širok spektar pokrića različitih rizika kako za vlasnike i zaposlene u firmi tako i za samu imovinu firme ... [saznaj više »]

Zdravstveno osiguranje

Zdravstveno osiguranje Svako od nas želi mogućnost korištenja zdravstvenog osiguranja prilagođenog ličnim potrebama,a upravo je to ono što nam polisa dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i omogućava. Korištenje usluga najboljih lekara, u renomiranim medicinskim ustanovama ... [saznaj više »]

Putno osiguranje

Putno osiguranje Boravci u inostranstvu svakom od nas bude najlepša sećanja i svaki novi odlazak iščekujemo sa nestrpljenjem. Polisa putnog zdravstvenog osiguranja je garancija da zdravstveni problemi tokom boravka van zemlje neće pokvariti naše uživanje ... [saznaj više »]

Osiguranje nezgode

Osiguranje nezgode Mogućnost nezgode je nešto sa čim se svakodnevno susrećemo, pa upravo iz tog razloga je veoma važno preduzeti korake u cilju zaštite od ovog rizika. Nezgode se mogu dogoditi u svakom trenutku i na svakom mestu, a sobzirom na posledice koje mogu imati na nas i naše najbliže ... [saznaj više »]

Zaposlenje

Zaposlenje Poslovi u osiguranju spadaju u najprofitabilnije jer hteli to da priznamo ili ne osiguranje treba svakome. Ukoliko tražite dinamičan posao u kojem Vaša zarada zavisi isključivo od Vašeg rada, možda je ovo baš pravi posao za Vas ... [saznaj više »]

Konsalting

Konsalting Stručna pomoć pri odabiru najkvalitetnijeg pokrića za rizike od kojih želimo da se zaštitimo kroz osiguranje je veoma značajna jer obezbeđuje ne samo optimalno rešenje za Vaše osiguranje već je i garancija da ste dobili potpuni uvid u Vaša prava i obaveze ... [saznaj više »]

VIB promo

VIB VIB, sva rešenja u osiguranju na jednom mestu. Kontakirajte naš stručni tim i razrešite sve dileme koje imate o osiguranju. Saznaj više


Više informacija o osiguranju možete dobiti ako nas konsultujete.

Konsultujte nas!

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?