Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Panel o osiguranju na Kopaonik biznis forumu

09 Mar 2016 Komentara (0)Osiguranje imovine / Osiguranje rizika / Osiguranje od elementarnih nepogoda / Obavezno osiguranje / Rizik poplava i bujica / Osiguranje od poplava i bujica / Biznis forum / Panel o osiguranju / Kopaonik /

Panel o osiguranju na Kopaonik biznis forumu
Na žalost možda najbolјi primer koliko zaostajemo za razvijenim tržištima osiguranja su bile katastrofalne poplave iz maja  2014. godine, kada su samo 2% šteta isplatili osiguravači, a sve ostalo država ili građani iz svog džepa.
 
Generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije, Duško Jovanović, poručio je da ne treba čekati da takva, bolјa perspektiva, dođe sama, već da osiguravači svojim nastupom treba da obezbede bolјi status. Poručeno je da se u Srbiji moraju napraviti krupni koraci u regulativi, kako bi bila povećana zaštita od rizika, a kao primeri su uzete zemlje u kojima je uvedeno obavezno osiguranje od elementarnih nepogoda poput Turske i Rumunije i zemlje gde je moguće koosiguranje ovakvih rizika, kada više osiguravača preuzima ovakav rizik, poput Slovenije. 
 
Na panelu o osiguranju, govorilo se i novom Zakonu o osiguranju, uz isticanje od strane osiguravača da je 2015. godina bila godina usklađivanja sa novim Zakonom. Narodna banka Srbije je zadovolјna tim zakonom, uz isticanje da Srbija sada ima kvalitetan pravni okvir koji je stvorio preduslove za modernije i uređenije tržište osiguranja. Sa panela o osiguranju poručeno je i da je novi Zakon stvorio uslove za stabilizaciju tržišta, efikasniji nadzor i razvoj poslovanja, ali i bolјu zaštitu osiguranika. 

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?