Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Zakon o obnovi nakon elementarne ili druge nepogode

04 Jan 2016 Komentara (0)Osiguranje imovine / Elementarne nepogode /

Zakon o obnovi nakon elementarne ili druge nepogode
U tekstu Zakona se navodi da pravo na pomoć pod istim uslovima imaju domaći i strani državljani, ali i lica bez državljanstva koja u skladu sa zakonom imaju odobrenje za privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji.
 
Državnim programima pomoći i obnove utvrđuju se mere i kriterijumi za pružanje pomoći, odnosno mere, kriterijumi i postupak za obnovu i saniranje posledica elementarne i druge nepogode. Državne programe pomoći i obnove donosi Vlada na predlog Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima.
 
Uslovi za dobijanje pomoći su da je nastala šteta neposredna posledica elementarne i druge nepogode, da je prijavljena u skladu sa zakonom, da je oštećena ili uništena stvar koja služi i neophodna je za zadovoljenje osnovnih životnih potreba, da je čuvana sa pažnjom i na propisan način kao i da su preduzete sve mere radi smanjenja rizika od elementarne i druge nepogode.
 
Državnim programom pomoći i obnove utvrđuju se vrsta pomoći kao i kriterijumi i merila za utvrđivanje visine pomoći. Pomoć može biti u vidu isplate određenog novčanog iznosa ili davanju određenih materijalnih dobara, bespovratno ili sa obavezom vraćanja, ili u vidu usluga.
 
Ukoliko se pomoć dodeljuje sa obavezom vraćanja, Vlada državnim programom obnove utvrđuje rokove, uslove i način vraćanja sredstava.
 
Vlada, na osnovu ovog Zakona, može da odluči o pomoći privrednim subjektima koji su pretrpeli materijalnu štetu usled elementarne nepogode ukoliko je nastupila materijalna šteta nepokretnih ili pokretnih stvari u svojini privrednog subjekta kao posledica elementarne nepogode i ukoliko je nastupila šteta takve vrste i obima da ugrožava dalji opstanak privrednog subjekta i to od rizika koji ne osiguravaju subjekti koji se bave osiguranjem imovine.
 
Sam zakon na posredan način je značajan i za sektor osiguranja jer se određene formulacije mogu tumačiti kao preporuka da se imovina, posebno privrednih subjekata treba osiguravati, odnosno da se moraju preduzimati mere za smanjenje rizika od elementarne i druge nepogode, a upravo osiguranje je jedan od najboljih načina da se ovo postigne.
 

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?