Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Poslovanje Triglav grupe iznad plana u prošloj godini

07 Mar 2018 Komentara (0)Novosti / Novosti iz osiguranja / Triglav / Triglav osiguranje / Triglav grupa /

Poslovanje Triglav grupe iznad plana u prošloj godini

Izvor: Triglav osiguranje

Triglav Grupa već treću godinu zaredom ostvaruje rast premije i to ovaj put od 7% te je tako fakturisala milijardu evra bruto premije osiguranja i saosiguranja, što je više od planiranih 930 miliona evra. Na poslovanje Triglav grupe u 2017. godini ozbiljno su uticali vanredni vremenski događaji, koji su uzrokovali štete u iznosu od 33,5 miliona evra, što je za 59% iznad proseka poslednjih 5 godina. (22% iznad desetogodišnjeg proseka) Fakturisani bruto iznosi šteta bili su 6% veći nego godinu dana ranije, što je dovelo do smanjenja štetnog količnika za 2%. Triglav grupa je nepovoljne štetne događaje uspešno nadoknadila visokim rastom premija i dobrim nadzorom troškova. Prinos od investicija se smanjio, ali manje nego što se očekivalo. Kombinovani koeficijent Triglav grupe ostao je na povoljnom nivou od 93,9%. U 2017. godini obe agencije za kreditni rejting S&P Global Ratings i A.M. Best ponovo su Triglav grupi dale visoke kreditne rejtinge »A« i stabilnu srednjoročnu prognozu.
 
Triglav grupa je prema nerevidiranim podacima ostvarila 84,4 miliona evra dobiti pre oporezivanja, a planirano je bilo između 70 i 80 miliona evra. Matično društvo je 2017. godinu završilo sa dobiti pre oporezivanja u visini od 73,8 miliona evra. Profitabilnost kapitala Triglav grupe iznosila je 9,3%, a matičnog društva 11,0%. Rast premija ostvaren je u sve tri premijske grupe. Kod osiguranja imovine, koje predstavlja najveću grupu premija, rast je iznosio 7%. Triglav grupa je ostvarila i rast od 13% kod premije zdravstvenih osiguranja, dok je kod premija životnih osiguranja uprkos visokog doživljenja polisa osiguranja rast iznosio 3%.
 
Triglav grupa je u 2017. godini poslovala u povoljnjijem makroekonomskom okruženju, kako u Sloveniji,  tako i u regionu. To je dovelo do vidljivog oporavka osiguravajućih tržišta Triglav grupe u regionu, ali prilike su još uvek zahtevne zbog oštre konkurencije. Svih 13 osiguravajućih društava Triglav grupe pružaju dosledne i kompletne usluge usmerene na klijente, osiguravajući visoki standard tih usluga i razvijaju kako interne tako i eksterne prodajne mreže i strateški određene razvojne aktivnosti.
 
U skladu sa strateškim usmerenjem na rast i razvoj Triglav grupa postepeno povećava udeo premije osiguranja fakturisane na tržištima van Slovenije. U 2017. godini on se povećao za 0,4% na 17,7%. Udeo zajedničke premije fakturisan na slovenačkom tržištu osiguranja iznosio je 76,8%, dok je premija globalnog reosiguranja zauzela 5,5% u strukturi ukupne premije. Na svim većim tržištima Triglav grupe realizovan je rast premije. Na slovenačkom tržištu taj rast je iznosio 6%, što se poklapa sa rastom tržišta. Rast premije ostvarila su sva tri slovenačka osiguravajuća društva u Triglav grupi. Na tržištima van Slovenije prosečni rast premije iznosio je čak 10%. Najveći, i to 27%, bio je u Srbiji, a u Hrvatskoj je iznosio 9% te u Bosni i Hercegovini 7%. U Crnoj Gori premija je ostala negde na nivou prethodne godine dok se na makedonskom tržištu, koje čini 2% udela u ukupnoj premiji Grupe, spustila za 1%.
 
Prema nerevidiranim podacima prinosi od investicija Triglav grupe, ali bez prinosa investicija životnih osiguranika, koji preuzimaju investicioni rizik, niži su za 4% u odnosu na 2016. godinu. Prinosi su pali manje od očekivanog, a određeni uticaj su imali i neki jednokratni događaji, kao što je realizacija kapitalne dobiti. Investiciona politika Triglav grupe u 2017. godini ostala je neizmenjena. Triglav grupa je aktivno prilagodila udele pojedinih investicionih rangova, ali time se nije bitno izmenila struktura ulagačkog portofolija.
 
Ukupni bruto operativni troškovi Triglav grupe smanjeni su za 1% u odnosu na prethodnu godinu. Zbog intenzivnih prodajno-marketinških i strateško-razvojnih aktivnosti povećali su se operativni troškovi u osiguravajućem delu, ali je njihov rast zaostajao za rastom premije. Udeo troškova u fakturisanoj premiji smanjio se za 0,5% na 24,8%. Pogoršanje štetnog koeficijenta ublaženo je poboljšanim troškovnim koeficijentom te je zbog toga vrednost kombinovanog koeficijenta na povoljnoj visini od 93,9%. Planirana vrednost iznosila je oko 95%, što je ujedno i njegova dugoročna prosečna ciljana vrednost. Visoki nivo finansijske stabilnosti Triglav grupe potvrđuje i celokupni kapital, koji je povećan za 2%, na 756,6 miliona evra, te povećanje bruto tehničkih rezervi Triglav grupe za 3%, na više od 2.73 milijarde evra. Obe kategorije su garancija i osnova za uravnoteženo poslovanje i za osiguranje dugoročne sigurnosti osiguranika Triglav grupe.
 
Triglav grupa ostaje čvrsto na vodećem mjestu u regionu bivše Jugoslavije (udeo od 20%), a tu poziciju zadržava i na svom najvećem, slovenačkom  tržištu (udeo od 36%). U 2017. godini  Grupa je poboljšala svoj položaj na srpskom i hrvatskom tržištu, a na drugim je tržištima uglavnom sačuvala položaj, odnosno tržišni udeo iz prethodne godine. Triglav grupa ostaje strateški usmerena na svoja postojeća tržišta, koja aktivno razvija. Svoj položaj jača pomoću organskog rasta, a u slučaju odgovarajućih prilika ne isključuje ni eventualna preuzimanja. U 2017. godini Grupa je osnivanjem novog osiguravajućeg društva ušla na makedonsko tržište životnih osiguranja, dok je na tržištu Bosne i Hercegovine prva ponudila dobrovoljno penziono osiguranje.
 
Triglav grupa je u svojoj strategiji 2017 – 2020 odredila svoj put u pravcu savremene, inovativne i dinamičke osiguravajuće-finansijske grupe, koja ostaje čvrsto na vodećem položaju u Sloveniji i šire u regionu. U prvoj strateškoj godini aktivno je realizovala svih 5 smernica iz svoje strategije. To su sveukupni odnosi sa klijentima, digitalizacija i unutrašnje prestrukturiranje poslovanja, profitabilno upravljanje imovinom, razvijanje savremene kulture i angažovanih kadrova te očuvanje profitabilnosti poslovanja i povećanje vrednosti Triglav grupe.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?