Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

ŽIVOTNO OSIGURANJE

ŽIVOTNO OSIGURANJEOsiguranje života, ili kako se često još kaže životno osiguranje, predstavlja danas u svetu jedan od najrasprostranjenijih i najsigurnijih vidova investiranja, (ili štednje, ako to nekome lepše zvuči) uz osiguranje ljudskog života kao nečeg najvrednijeg, kojim se postiže višestruka korist kako za pojedinca koji se odluči za ovu vrstu osiguranja, tako i za njegove najbliže ali i za društvo u celini. U razvijenim zemljama procenat stanovništva koji poseduje polisu osiguranja života redovno prelazi 60%, a u nekim zemljama (naročito onima koje su ukinule klasični penzioni sistem koji mi poznajemo) taj procenat ide i preko 90%. Kolika se pažnja poklanja posedovanju bar jedne polise životnog osiguranja najbolje svedoči činjenica da ljudi u razvijenim zemljama sa dobijanjem prvog stalnog posla, po završetku školovanja, redovno uzimaju polisu osiguranja života kao vid lične sigurnosti za budućnost.

PREDNOSTI OSIGURANJA ŽIVOTA

Sve prethodno rečeno nije slučajno. Otpočinjanje sa ovakvim vidom investiranja u što ranijem životnom dobu znači što bolje iskorišćenje svih prednosti osiguranja života, a pre svega dobijanje najveće moguće osigurane sume, sa najmanjim mogućim ulaganjem. Bez obzira da li je cilj ovakvog investiranja obezbeđenje od posledica vanrednih situacija u slučaju nesreće, ili bolesti sa fatalnim ishodom, ili samo potreba da sigurno uložimo i oplodimo vlastiti kapital, odnosno obezbedimo dodatne izvore prihoda u poznijim godinama, osiguranje života treba da bude prva stepenica u bilo kojim investicionim planovima koje imamo i garancija da nas vanredne i neplanirane situacije neće iznenaditi.

Sama država je prepoznala značaj životnog osiguranja (pored privatnih penzionih fondova) kao vid rasterećenja pa čak i potpune zamene standardnog sistema penzijsko-invalidskog osiguranja (PIO). Standardni sistem PIO počiva na principu međugeneracijske solidarnosti, što postaje veoma problematično sa sve dužim životnim vekom ljudi, otpočinjanja sa radom u kasnijim godinama (zbog potrebe školovanja) i potrebe da se produži radni vek pojedinca. U tom smislu, država je utvrdila i veoma restriktivnu pravnu regulativu u vezi rada osiguravajućih kuća, i njihove mogućnosti da ulažu sredstva prikupljena kroz uplate premija životnih osiguranja, čime je obezbeđena maksimalna zaštita uloženih sredstava, što upravo i čini osiguranja života tako posebnim i sigurnim vidom investiranja. Sredstva prikupljena kroz uplate premija se ne mogu ulagati u rizične, špekulativne poslove već isključivo u poslove koji donose siguran prihod uz minimum rizika poput državnih obveznica, nekretnina ili javnih infrastrkturnih radova.

DODATNE MOGUĆNOSTI

Značaj osiguranja života je i što u odgovarajućim programima pruža mogućnost pokrića i nekih dodatnih rizika koji su ili već uključeni u ugovoreno premijsko pokriće, ili se ugovaraju uz plaćanje odgovarajućih doplataka koji su sa aspekta troška razumni i prihvatljivi. Pod ovim se podrazumeva mogućnost pokrića rizika nekih najčešćih i najsmrtonosnijih teških bolesti, hirurških intervencija, loma kostiju, kao i rizika od invaliditeta kao posledice nesrećnog slučaja, a uz ovo se mogu koristiti i neke dodatne pogodnosti kao što je zaštita od negativnog uticaja inflacije kroz sistem indeksacije ili osiguranje od gubitka posla u smislu mogućnosti neplaćanja/odlaganja dospelih rata premije u takvoj situaciji uz zadržavanje osiguravajućeg pokrića. Polisa osiguranja života se takođe koristi i kao garancija pri dobijanju različitih kredita od finansijskih institucija, bilo da se radi o bankama ili samoj osiguravajućoj kući kod koje osiguranik ima polisu životnog osiguranja.

PRAVO REŠENJE

Ma kako izgledalo da u vremenu i u društvu u kojem živimo, sa svim problemima sa kojima se svakodnevno susrećemo, izgleda nemoguće odvojiti neka sredstva i uložiti ih u životno osiguranje, ipak o ovome treba pažljivo razmisliti. Naviknuti da se snalazimo i često i nemoguće učinimo mogućim, sigurno možemo pronaći način da odvojimo bar minimalna sredstva za osiguranje života, a svako od nas će u jednom trenutku uvideti koliko je dobru i pravilnu odluku doneo uzimanjem polise osiguranja života.

Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili nejasnoća kontaktirajte nas na telefon +381614141001 ili na e-mail zivot@osiguranjeinternetom.com i biće nam zadovoljstvo da Vam budemo na usluzi.

Osiguranje života

Osiguranje života Najvrednija stvar koji posedujemo u životu,a prema kojoj smo tako često nemarni, je upravo život. U stvari vrednost ljudskog života je nemerljiva,a svako od nas ima svoja merila kojima vrednuje vlastiti život. Osiguranje života predstavlja univerzalno merilo te vrednosti kroz koje pokazujemo vlastitu odgovornost prema sopstvenom životu ... [saznaj više »]

Osiguranje imovine

Osiguranje imovine Odgovorno ponašanje prema imovini koju posedujemo podrazumeva i njenu adekvatnu zaštitu od različitih vrsta rizika kojima može biti izložena. Sredstva uložena u osiguranje imovine predstavljaju odlučnu investiciju ako se uzme u obzir odnos između plaćene premije osiguranja i vrednosti imovine ... [saznaj više »]

Osiguranje za privredu

Osiguranje za privredu Poslovanje svakog privrednog društva je izloženo brojnim rizicima koji mogu presudno uticati, u slučaju ostvarenja, ne samo na poslovanje već i na sam opstanak preduzeća. U tom smislu postoji širok spektar pokrića različitih rizika kako za vlasnike i zaposlene u firmi tako i za samu imovinu firme ... [saznaj više »]

Zdravstveno osiguranje

Zdravstveno osiguranje Svako od nas želi mogućnost korištenja zdravstvenog osiguranja prilagođenog ličnim potrebama,a upravo je to ono što nam polisa dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i omogućava. Korištenje usluga najboljih lekara, u renomiranim medicinskim ustanovama ... [saznaj više »]

Putno osiguranje

Putno osiguranje Boravci u inostranstvu svakom od nas bude najlepša sećanja i svaki novi odlazak iščekujemo sa nestrpljenjem. Polisa putnog zdravstvenog osiguranja je garancija da zdravstveni problemi tokom boravka van zemlje neće pokvariti naše uživanje ... [saznaj više »]

Osiguranje nezgode

Osiguranje nezgode Mogućnost nezgode je nešto sa čim se svakodnevno susrećemo, pa upravo iz tog razloga je veoma važno preduzeti korake u cilju zaštite od ovog rizika. Nezgode se mogu dogoditi u svakom trenutku i na svakom mestu, a sobzirom na posledice koje mogu imati na nas i naše najbliže ... [saznaj više »]

Zaposlenje

Zaposlenje Poslovi u osiguranju spadaju u najprofitabilnije jer hteli to da priznamo ili ne osiguranje treba svakome. Ukoliko tražite dinamičan posao u kojem Vaša zarada zavisi isključivo od Vašeg rada, možda je ovo baš pravi posao za Vas ... [saznaj više »]

Konsalting

Konsalting Stručna pomoć pri odabiru najkvalitetnijeg pokrića za rizike od kojih želimo da se zaštitimo kroz osiguranje je veoma značajna jer obezbeđuje ne samo optimalno rešenje za Vaše osiguranje već je i garancija da ste dobili potpuni uvid u Vaša prava i obaveze ... [saznaj više »]

VIB promo

VIB VIB, sva rešenja u osiguranju na jednom mestu. Kontakirajte naš stručni tim i razrešite sve dileme koje imate o osiguranju. Saznaj više


Više informacija o osiguranju možete dobiti ako nas konsultujete.

Konsultujte nas!

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?