Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

NADZOR OSIGURANJA

Nadzor osiguranjaU skladu sa odredbama Zakona o osiguranju i Zakona o Narodnoj banci Srbije, nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja poveren je Narodnoj banci Srbije (NBS), čime je objedinjena supervizija finansijskog sektora u Srbiji. Nezavisnost i samostalnost centralne banke, infrastrukturna i kadrovska osposobljenost za poslove supervizije, uz donesene podzakonske akte, kao i povezanost banaka i osiguravajućih društava, su garancija da će sektor osiguranja funkcionisati u potpunosti u skladu sa zakonom. NBS tako uz nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja vrši i izdavanje dozvola za obavljanje poslova osiguranja, reosiguranja, posredovanja i zastupanja u osiguranju, kao i za obavljanje poslova neposredno povezanih sa poslovima osiguranja, daje saglasnost na akte i radnje propisane zakonom, donosi akte propisane zakonom, obrađuje statističke i druge podatke i razmatra prigovore osiguranika i drugih korisnika osiguranja.

Upravo pomenutim Zakonom o osiguranju po prvi put je uvedena funkcija zaštite potrošača putem posredovanja u rešavanju odštetnih zahteva, radi sprečavanja nastanka sporova po osnovu zaključenih ugovora o osiguranju, kao i razmatranje obaveštenja/prigovora osiguranika, korisnika osiguranja i trećih oštećenih lica na rad osiguravajućih kuća.

Kako štitite svoja prava

Ukoliko smatrate da su Vaši interesi i prava u poslovanju sa osiguravajućim društvom povređena, odnosno da se osiguravač ne pridržava propisa, opštih i posebnih uslova osiguranja ili dobrih poslovnih običaja, prvo treba da pokušate da u direktnom obraćanju službenom licu osiguravajuće kuće razrešite problem s kojim se suočavate. Mnogi problemi mogu da se reše brzo i jednostavno upravo na taj način, ali ukoliko pri direktnom obraćanju niste zadovoljni usmenim odgovorom u vezi s vašim problemom, Vi imate pravo da osiguravaču uputite pismeni prigovor. Ako osiguravač na Vaš pismeni prigovor ne odgovori u roku od 30 dana od dana prijema prigovora, odbije Vaš prigovor ili ste nezadovoljni predloženim rešenjem problema, imate mogućnost da se obratite NBS putem prigovora na postupanje konkretne osiguravajuće kuće. Dakle, jedino ako ste uložili pismeni prigovor i niste zadovoljni dobijenim odgovorom možete se obratiti NBS u cilju rešenja nastalog spora. Vaša prava i interesi se tada mogu štiti putem:

  • razmatranja prigovora i
  • sprovođenjem postupka posredovanja odnosno medijacije.

Prigovor možete uputiti tako što ćete popuniti formular za prigovore na sajtu Narodne banke Srbije..

Uz prigovor treba da se priloži i kopija pismenog prigovora osiguravaču, dobijeni odgovor ukoliko ga ima, kao i sva relevantna dokumentacija koja se odnosi na nastali spor. U roku od osam dana od dana prijema prigovora, NBS će zatražiti od osiguravajućeg društva da se izjasni o navodima iz dobijenog prigovora o čemu će i podnosilac biti obavešten, kao i o načinu na koji se osiguravač izjasnio po predmetnom prigovoru. Veoma često, već u ovoj fazi, dolazi do razrešenja nastalog spora, međutim ukoliko obostrano prihvatljivo rešenje nije nađeno, a na osnovu prikupljenih informacija se proceni da je moguće mirno rešenje spora bilo koja od zainteresovanih strana, a i sama NBS, mogu predložiti posredovanje odnosno medijaciju.

Posredovanje

Posredovanje je alternativni način rešavanja spora gde se zainteresovanim stranama omogućava da mirnim putem reše nastali problem uz pomoć treće, neutralne osobe, posrednika/medijatora (lice sa odgovarajućom licencom NBS) koji im pomaže da bolje sagledaju prirodu samog spora koji imaju, njihove međusobne interese, i lakše u komunikaciji dođu do prihvatljivog rešenja, pri čemu on ne donosi odluke u ime zainteresovanih strana jer je odluka o prihvatanju sporazumnog rešenja isključivo na strankama, učesnicama medijacije. Svako dogovoreno rešenje, pored toga što je zadovoljilo interese strana u sporu, mora uvek da bude i u skladu sa zakonom, odnosno mora biti u skladu sa javnim poretkom, prinudnim propisima i dobrom poslovnom praksom, o čemu takođe posrednik vodi računa. Osnovne prednosti posredovanja su dobrovoljnost, neformalnost, jednostavnost, veća efikasnost, delotvornost i znatno niža cena u odnosu sa sudski postupak.

Postupak posredovanja se sprovodi isključivo uz saglasnost zainteresovanih strana i samo sporvođenje postupka je besplatno, ne računajući troškove koje strane imaju zbog samog dolaska na postupak medijacije.(transportni, smeštajni troškovi i sl.) Posredovanje se vrši u prostorijama NBS Nemanjina br.17, Beograd, pri čemu se stranke pismenim putem obaveštavaju o tačnom mestu, danu i času održavanje medijacije.

Postupak posredovanja se može završiti poravnanjem - kada su suprostavljene strane pronašle obostrano prihvatljivo rešenje, obustavom - kada je postupak prekinut saglasnošću učesnika jer se nije došlo do prihvatljivog rešenja, kao i odustajanjem od postupka onoga ko je je bio predlagač medijacije. Naravno, u slučaju da se nije pronašlo prihvatljivo rešenje strana koja se smatra oštećenom uvek ima mogućnost da zaštitu svojih prava i interesa potraži u redovnom sudskom procesu.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti preko Infomartivnog centra NBS na besplatan broj 0800 111110.

Osiguranje života

Osiguranje života Najvrednija stvar koji posedujemo u životu,a prema kojoj smo tako često nemarni, je upravo život. U stvari vrednost ljudskog života je nemerljiva,a svako od nas ima svoja merila kojima vrednuje vlastiti život. Osiguranje života predstavlja univerzalno merilo te vrednosti kroz koje pokazujemo vlastitu odgovornost prema sopstvenom životu ... [saznaj više »]

Osiguranje imovine

Osiguranje imovine Odgovorno ponašanje prema imovini koju posedujemo podrazumeva i njenu adekvatnu zaštitu od različitih vrsta rizika kojima može biti izložena. Sredstva uložena u osiguranje imovine predstavljaju odlučnu investiciju ako se uzme u obzir odnos između plaćene premije osiguranja i vrednosti imovine ... [saznaj više »]

Osiguranje za privredu

Osiguranje za privredu Poslovanje svakog privrednog društva je izloženo brojnim rizicima koji mogu presudno uticati, u slučaju ostvarenja, ne samo na poslovanje već i na sam opstanak preduzeća. U tom smislu postoji širok spektar pokrića različitih rizika kako za vlasnike i zaposlene u firmi tako i za samu imovinu firme ... [saznaj više »]

Zdravstveno osiguranje

Zdravstveno osiguranje Svako od nas želi mogućnost korištenja zdravstvenog osiguranja prilagođenog ličnim potrebama,a upravo je to ono što nam polisa dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i omogućava. Korištenje usluga najboljih lekara, u renomiranim medicinskim ustanovama ... [saznaj više »]

Putno osiguranje

Putno osiguranje Boravci u inostranstvu svakom od nas bude najlepša sećanja i svaki novi odlazak iščekujemo sa nestrpljenjem. Polisa putnog zdravstvenog osiguranja je garancija da zdravstveni problemi tokom boravka van zemlje neće pokvariti naše uživanje ... [saznaj više »]

Osiguranje nezgode

Osiguranje nezgode Mogućnost nezgode je nešto sa čim se svakodnevno susrećemo, pa upravo iz tog razloga je veoma važno preduzeti korake u cilju zaštite od ovog rizika. Nezgode se mogu dogoditi u svakom trenutku i na svakom mestu, a sobzirom na posledice koje mogu imati na nas i naše najbliže ... [saznaj više »]

Zaposlenje

Zaposlenje Poslovi u osiguranju spadaju u najprofitabilnije jer hteli to da priznamo ili ne osiguranje treba svakome. Ukoliko tražite dinamičan posao u kojem Vaša zarada zavisi isključivo od Vašeg rada, možda je ovo baš pravi posao za Vas ... [saznaj više »]

Konsalting

Konsalting Stručna pomoć pri odabiru najkvalitetnijeg pokrića za rizike od kojih želimo da se zaštitimo kroz osiguranje je veoma značajna jer obezbeđuje ne samo optimalno rešenje za Vaše osiguranje već je i garancija da ste dobili potpuni uvid u Vaša prava i obaveze ... [saznaj više »]

VIB promo

VIB VIB, sva rešenja u osiguranju na jednom mestu. Kontakirajte naš stručni tim i razrešite sve dileme koje imate o osiguranju. Saznaj više


Više informacija o osiguranju možete dobiti ako nas konsultujete.

Konsultujte nas!

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?