Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Nastavlja se pozitivan trend poslovanja privatnih penzionih fondova

14 Nov 2015 Komentara (0)Penzija / Privatna penzija / Životno oiguranje / Osiguranje života / Lična renta / Privatni penzioni fondovi / Privatni penzijski fondovi / Penzioni fond / Penzijski fond /

Nastavlja se pozitivan trend poslovanja privatnih penzionih fondova

Ovaj rezultat je posebno vredan pažnje ako se zna da je u toku cele prethodne, 2014. godine, imovina ovih fondova porasla za 19,6%. Ovakav rezultat je siguran pokazatelj pozitivnog trenda u njihovom poslovanju te se može reći da privatni penzioni fondovi sigurno izlaze iz krize koja je dovela da se njihov broj na našem tržištu prepolovio.

Inače novac koji  im poveravaju budući penzioneri ovi fondovi najčešće ulažu u državne obveznice sa srednjoročnim i dugoročnim rokovima dospeća. Upravo je jedna takva korekcija vrednosti petogodišnih obveznica dovela do rekordnog dnevnog uvećanja vrednosti imovine jednog fonda od 7%.  Do ovakvog skoka vrednosti petogodišnjih obveznica je došlo zbog smanjenja kamatnih stopa na ovakve obveznice koje su, nakon perioda od gotovo godinu dana ponovo emitovane od strane države, ali sada sa prepolovljenom kamatnom stopom. Sve ovo su izuzetno pozitivni signali za sve one koji su već uložili u privatne penzione fondove kao i za one koji razmišljaju da svoju finasisku sigurnost u trećem dobu osiguraju kroz privatne penzije ili životna osiguranja. Veoma značajno je i što su po prvi put državne obveznice ponuđene na Beogradskoj berzi jer to omogućava češće trgovanje ovim obveznicama, a samim tim i njihovo tačnije vrednovanje.

Prema dostupnim podacima više od 190.000 građana je uložilo ili ulaže novac u jednom od 7 privatnih fondova na našem tržištu. Prema važećim propisima oni stiču pravo na ovu penziju sa navršenih 58 godina života, a trenutno Srbija već ima oko 500 privatnih penzionera.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?