Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Još jednom o povezanosti tehničkog pregleda i cene polise obaveznog osiguranja vozila

31 Jan 2019 Komentara (0)osiguranje autoodgovornosti / obavezno osiguranje / osiguranje odgovornosti / osiguranje vozila / osiguranje putnika / tehnički pregled /

Još jednom o povezanosti tehničkog pregleda i cene polise obaveznog osiguranja vozila
Vlasnici tehničkih pregleda i agencija za registraciju vozila već neko vreme su nezadovoljni jer je počela striktna primena propisa o maksimanlom iznosu provizije na koji imaju pravo spoljni kanali prodaje osiguranja (dakle van osiguravajućih kuća u koje spadaju i tehnički pregledi i agenicje za registraciju vozila), a koja je određena Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju, o čemu smo već pisali.
 
Ovakva najava ukazuje da su u prošlosti, tehnički pregledi i agencije za registraciju vozila više zarađivale od ove, za njih, dopunske delatnosti nego od posla koji im je osnovna delatnost i kao takva predstavlja vid pritiska, a ono što najviše zabrinjava je način na koji se ovakve najave prenose. Ne osporavajući mogućnost da trenutna cena tehničkog pregleda nije adekvatna i ne sporeći pravo vlasnika tehničkih pregleda i agencija za registraciju da slobodno iznesu svoje stavove i bore se za svoje interese ipak ostaje sporno što u svojim izjavama netačne podatke iznose kao činjenice, o čemu mediji koji takve izjave prenose moraju da povedu računa.
 
Ovo se prevashodno odnosi na činjenicu da Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju, od njegovog usvajanja, dakle još od 2009. godine, propisuje maksimalnu proviziju od 5% za prodaju polisa osiguranja autoodgovornosti što dakle nije nikakva novina, samo su usled rupa u Zakonu i neadekvatne kontrole, neki od osiguravača pronalazili načine da dodatno „stimulišu“ prodaju svojih polisa osiguranja preko tehničkih pregleda i agencija za registraciju vozila, te nikako nije tačno da su osiguravači u nekom trenutku smanjili proviziju za prodaju polisa osiguranja autoodgovornosti, ali jeste tačno da su neki od osiguravača svojim nesavesnim postupcima „razmazili“ tehničke preglede i agencije za registraciju vozila omogućavajući im veću zaradu od prodaje polisa osiguranja nego od njihove osnovne delatnosti.
 
Sve ostale tvrdnje koje se iznose kao obrazloženje za najavljenu obustavu prodaje polisa osiguranja od strane tehničkih pregleda i agencija za registraciju vozila takođe mogu biti predmetom diskusije u zavisnosti sa koje strane se ova situacija posmatra ali to nije nešto čime se mi trebamo baviti! Jedino možemo dodati da ideja da vlasnici vozila samostalno kupuju polise osiguranja, direktno od osiguravača ili drugih stručnih lica uopšte nije loša jer na taj način imaju mogućnost izbora, detaljnije će se upoznati sa uslovima osiguranja, znaće tačnu cenu koju plaćaju za polisu osiguranja, a postoji verovatnoća da će direktan kontakt sa osiguravačem odnosno drugim stručnim i ovlašćenim prodavcem osiguranja pomoći dodatnoj edukaciji građana o značaju zaštite kroz osiguranje i pobuditi interesovanje za druge vrste osiguranja čime se povećava sigurnost svih!

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?