Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Dobrovoljni penzioni fondovi u prvoj polovini godine isplatili više od 381 milion dinara

14 Sep 2015 Komentara (0)osiguranje / osiguranje života / životno osiguranje / lična renta / privatna penzija / NBS / Narodna Banka Srbije / Privatni penzioni fondovi / Privatni penzijski fondovi / Penzioni fond / Penzijski fond /

Dobrovoljni penzioni fondovi u prvoj polovini godine isplatili više od 381 milion dinara

Izvor: NBS, TANJUG

Prema podacima NBS, na kraju juna 2015. u Srbiji ukupno 188.694 osoba uplaćuje novac u dobrovoljne penzijske fondove, što je 253 osobe više u odnosu na podatke s kraja marta 2015. Prosečan iznos akumuliranih sredstava na računima članova iznosio je nešto više od 160.000 dinara i u stalnom je porastu.

Na kraju drugog tromesečja, ukupno je bilo 255.549 sklopljenih ugovora o članstvu u fondovima, a svaki peti korisnik je član dva ili više fondova. Korisnici su uglavnom muškarci, 60%, a prosecna starost korisnika je oko 45 godina. Prema podacima, najviše je korisnika starosti od 30 do 50 godina, oko 61%, dok korisnika koji su stariji od 53 godine ima 24%.

Prema izveštaju NBS, neto imovina fondova na kraju drugog tromesecja 2015. iznosila je 25,5 milijardi dinara, što je rast od 3,6%. 

Na kraju drugog tromesečja struktura ulaganja imovine fondova je takva da su najveći udeo imale državne obveznice, koje su činile 82,4%, a sredstva na kastodi računima i oročeni depoziti banaka 12,8%. Udeo akcija je 4,3%, a ulaganje u nepokretnosti, investicione jedinice otvorenih investicionih fondova i potraživanja čine klasu "ostalo", koja je iznosila 0,5%. 

U Srbiji su na kraju juna poslovala četiri društva za upravljanje, koja su upravljala imovinom šest dobrovoljnih penzionih fondova, jedna kastodi banka i četiri banke posrednika, a ukupan broj zaposlenih je 114.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?