Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Wiener Städtische osiguranje preuzelo MetLife

25 Jan 2014 Komentara (0)Novosti / Novosti iz osiguranja / Osiguranje / Osiguravajuće kuće / Wiener Stadtische Osiguranje / Vienna Insurance Group / WSO / VIG /

Wiener Städtische osiguranje preuzelo MetLife

Izvor: Blic

Saglasnost je data 17. januara 2014, a prenos portfelja se vrši sa stanjem na dan 31. decembra 2013. godine.

"Deo portfelja koji se prenosi sastoji se iz prava i obaveza iz dugoročnih ugovora o osiguranju za slučaj smrti ili doživljenja (mešovito osiguranje života), ugovora o osiguranju za slučaj doživljenja i ugovora o dopunskim osiguranjima uz ova osiguranja, kao i rezervi i obaveza koje se odnose na navedena važeća osiguranja i navedena osiguranja koja su okončana, a po kojima još uvek mogu postojati određene obaveze" saopštila je Narodna banka Srbije.

Društvo prenosilac - „MetLife“ akcionarsko društvo za životno osiguranje dužno je da, u roku od 15 dana od dana prijema rešenja kojim je data saglasnost za prenos portfelja osiguranja, pismenim putem ili preko sredstava javnog informisanja obavesti ugovarače osiguranja čiji su ugovori o osiguranju obuhvaćeni prenosom o poslovnom imenu i sedištu društva za osiguranje koje je preuzelo portfelj osiguranja.

Obaveza je da ugovarači osiguranja budu obavešteni i o danu do kojeg treba da se izjasne o tome da li prihvataju prenos portfelja ili raskidaju ugovor o osiguranju, kao i o pravima koja osiguranici imaju u slučaju raskida ugovora.

Društvo preuzimalac - „Wiener Städtische osiguranje“ akcionarsko društvo za osiguranje dužno je da, u roku od 30 dana od dana prijema rešenja kojim je data saglasnost za prenos dela portfelja osiguranja života, zaključi nove ugovore sa dosadašnjim osiguranicima „MetLife“ akcionarskog društva za životno osiguranje koji su prihvatili prenos portfelja.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?