Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Uniqa nastavila uspešno poslovanje i u ovoj godini

03 Jul 2015 Komentara (0)Uniqa osiguranje / osiguravajuće kuće / rezultati poslovanja / premija oiguranja /

Uniqa nastavila uspešno poslovanje i u ovoj godini

Rast u segmentu životnog osiguranja u prošloj godini koji je iznosio 25,81%, najviše govori  u prilog uspešnoj strategiji poslovanja, što je rezultiralo ostvarenom dobiti, koja je nakon oporezovanja i umanjenja za odložena poreska sredstva na poslednji dan 2014. godine iznosila 128,26 miliona dinara, odnosno 1,06 mil EUR, saopštila je ova osiguravajuća kuća.

U skladu sa pravilima poslovne politike kompanije ostvarena dobit je u određenim procentima pripisana ugovorima o osiguranju života i rentnim osiguranjima koja su bila aktivna na dan 31. decembar 2014. godine, o čemu su klijenti obavešteni na odgovarajući način.

Dobro poslovanje firme nastavljeno je i u ovoj godini što je dovelo do daljeg povećanja premija, pa je ukupna premija u prvom kvartalu 2015. za 19% veća u odnosu na isti period prošle godine. Neživotna osiguranja su uvećana za 21%, a životna 13%. Najveći rast ostvaren je u privatnom zdravstvenom osiguranju od 81% kao i u segmentu osiguranja domaćinstva 28%.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?