Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Šta se sve može osigurati kod stranog osiguravača

27 Jun 2015 Komentara (0)Nadzor osiguranja / NBS / Narodna Banka Srbije / Osiguravajuće kuće / osiguranje / reosiguranje / rizik / osigurani rizik /

Šta se sve može osigurati kod stranog osiguravača

Ovom uredbom je regulisana mogućnost da domaći pravni subjekti izvrše osiguranje, odnosno reosiguranje kod osiguravača koji nisu registrovani u Srbiji, kada je to neophodno zbog uspešnog obavljanja određene privredne delatnosti.

Uredbom se obezbeđuje osiguranje investicionih radova u inostranstvu koje izvode domaća privredna društva, oprema za izvođenje tih radova, kao i osuguranje inostranih kredita. Brodovi u izgradnji ili remontu, roba koja se izvozi ili uvozi u Srbiju kao i roba u tranzitu, roba u prevozu i prevozno sredstvo u vezi sa pomorskom plovidbom, komercijalnim vazduhoplovstvom i lansiranjem u svemir, kao i odgovornost koja iz toga proističe.

Kod stranih društava za osiguranje, kako stoji u Uredbi, mogu se osigurati imovina i zaposleni domaćih privrednih društava u vlasništvu domaćih lica ili u zajedničkom vlasništvu sa stranim licima, osnovanih za obavljanje delatnosti u inostranstvu kada to propisi strane zemlje zahtevaju, odnosno ako je to aktom o osnivanju tih društava izričito predviđeno.

Takođe, ovo osiguranje se može ugovoriti za nastanak štete po zdravlje ispitanika kada se vrše testiranja neophodna za upis lekova i medicinskih sredstava u domaći registar, kao i osiguranja trećih lica iz ove aktivnosti ako podnosilac ovakvog zahteva prihvata nadležnost domaćeg suda ili drugog nadležnog organa po osnovu eventualne naknade štete.  

Predviđeno je i da strana lica i njihova imovina takođe mogu biti osigurati kod stranih društava za osiguranje ukoliko zakonom nije predviđene obavezno osiguranje tih lica i te imovine u Srbiji.

Uredba je stupila na snagu 27. juna, a detalje pogledajte na sajtu NBS:

http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/20/osg/uredba_osig_reosig_kod_stranog_drustva.pdf

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?