Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Plaća se i polisa i zelena karta

09 Mar 2014 Komentara (0)osiguranje autoodgovornosti / obavezno osiguranje / kasko osiguranje / obavezno osiguranje / osiguranje odgovornosti / zeleni karton / osiguranje vozila / osiguranje putnika / auto-nezgoda / auto nezgoda / pomoć na putu Udruženje osiguravača Srbije / UOS /

Plaća se i polisa i zelena karta

Tokom održavanja Kopaonik biznis foruma, Generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije Vladan Manić je objasnio način na koji se kod nas formira cena zelene karte, koja trenuno iznosi 2.000 i 3.000 dinara.


 "Tačno je da je u većini zemalja EU cena zelene karte ukalkulisana u osnovno osiguranje u saobraćaju i kupac polise nema mogućnost da bira hoće li da kupi zelenu kartu ili ne", rekao je on.
 
 "Onog trenutka kada je kupio polisu osiguranja, kupac je kupio i zelenu kartu, a hoće li on uzeti obrazac ili ne - to zavisi da li će mu on biti potreban", objasnio je Manić.

 "Kod nas cena zelene karte nije ukalkulisana u osnovnu polisu, dodatno se naplaćuje, i uzima je samo onaj kome treba", objasnio je on.

 Međutim, postavlja se pitanje - šta u stvari košta 2.000 ili 3.000 dinara?

U Članu 33. Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju stoji: "Osiguranje od autoodgovornosti pokriva štete nastale na teritoriji država članica Evropske unije i teritoriji država članica Sistema međunarodne karte osiguranja, ili država čiji je nacionalni biro osiguranja potpisnik Multilateralnog sporazuma, bez plaćanja dodatne premije osiguranja"

Sama Zelena karta, dakle, nije osiguranje - već potvrda o posedovanju osiguravajućeg pokrića, univerzalno dizajnirani list papira zelene boje, koja omogućava nadležnim saobraćajnim organima zemlje u koju se ulazi da nedvosmisleno utvrde da vozilo poseduje odgovarajuće osiguranje od autoodgovornosti.

Ako se doslovno držimo slova zakona, ispada da samo štampanje, distribuiranje i izdavanje Zelene karte košta 2.000 ili 3.000 dinara što je zaista enormno visoka cena i trebalo bi preispitati opravdanost jednog takvog nameta - naročito ako se uzme u obzir činjenica da je ovaj dokument i dalje neophodan za putovanje kroz Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu, jer se u njima još uvek ne prepoznaje registraciona nalepnica kao dokaz o posedovanju osiguranja od autoodgovornosti, što je inače slučaj u zemljama EU, Švajcarskoj i još nekim državama. Sa Crnom Gorom imamo bileteralni sporazum o međusobnom priznavanju nacionalnih polisa osiguranja od autoodgovornosti, te takođe, Zelena karta nije potrebna.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?