Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Osiguranje za startup

13 Jun 2019 Komentara (0)VIB / VIB broker / posrednik u osiguranju / posredovanje u osiguranju / Osiguranje profesionalne odgovornosti / Osiuranje za startup /

Osiguranje za startup

Izvor: VIB

Oni koji bolje poznaju ovu oblast kažu da je startup sinonim za rizik. Kada krećete sa ovim vidom preduzetništva susrešćete se sa brojnim preprekama, jer je vaš proizvod inovativan, i to od vas zahteva edukaciju publike. Suočićete se i sa klasičnim poslovnim rizicima kao što je tržišni, ili nekim drugim izazovima koji zahtevaju kvalitetno upravljanje rizicima.
 
2 najveća rizika koja se vezuju za startup preduzeća su:
 
- rizik prihvatanja proizvoda na tržištu i
- finansijski rizik
 
Startup se uglavnom vezuje za neku inovaciju pa je teže proceniti potencijal proizvoda da bude realizovan na tržištu. Samim tim, postoji realna mogučnost da neće postojati niko zainteresovan da kupi proizvod, kada on izađe na tržište. Najviše startupa propada baš zato što nisu dovoljno ispitivali mogućnost realizacije svojih ideja među ciljnom grupom. (Izvor: Inovacije i rizik kao ključne karakteristike startup preduzeća)
 
Ovaj problem se donekle rešava kreiranjem proizvoda koji se stručno naziva MVP – Minimum Viable Product. Ovaj koncept predstavlja najjednostavniju i najjeftiniju moguću verziju proizvoda sa kojom vi izlazite na tržište. Ideja je da se na njegovom primeru oseti da li postoji tražnja za takvim proizvodom i da li treba krenuti u veću proizvodnju.
 
Kada je reč o finansiranju startupa, problem može biti izvor sredstava, ali i finansijski gubici usled ulaganja u pogrešan proizvod. Zbog toga je potrebno strateški pristupiti ovom aspektu poslovanja i napraviti idealnu kombinaciju potrebnog kapitala, i to:
 
- kapitala od osnivača,
- sredstava iz crowdfinancing kampanja,
- sredstava iz crowdinvesting izvora,
- kreditna sredstva iz finansijskih institucija.
 
Zašto vam je potrebno osiguranje za startup
 
Osim ove 2 glavne prepreke, iz samog načina rada staratupa proizilaze i drugi rizici. Koje su to moguće kritične oblasti? Evo nekih:
 
- Savetodavni aspekt – ako nudite usluge ili poslovne savete može se dogoditi da klijent ne bude zadovoljan, da niste ispunili njegova očekivanja, da nije imao korist od vaših saveta ili čak – da je imao štetu.
- Sajber rizici i sajber iznude – ukoliko poslujete bar delom onlajn, a većina startupa baš tako posluje, može se dogoditi da postanete meta hakera. Iako vlada mišljenje da su samo velike kompanije u opasnosti od ovakvih napada, ona postoji i za mikro, mala i srednja preduzeća.
- Na vama je sva odgovornost – kao direktor startup kompanije, vi možete doći u situaciju da vas optuže zbog raznih incidenata, zbog kojih može biti ugrožena vaša reputacija i lična imovina.
- Zavisite od opreme – vaš biznis ne može da funkcioniše bez određene tehnologije. To može obuhvatati čak i laptop računar, tablet, ili pametni telefon, ali i neki određeni softver. Ukoliko se sa njima nešto dogodi, pa makar čak i gubitak internet veze, nećete moći da ih odmah zamenite.
. Odlazak kvalitetnog kadra – zaposleni su stubovi vašeg poslovanje i važno vam je da vaš kadar bude kvalitetan. Međutim, startup kultura nije za svakoga i moguće je da će cirkulacija zaposlenih biti velika. Privucite i zadržite kvalitetan kadar kako čitav vaš biznis ne bi bio uzdrman.
 
Većina startupa, zbog svoje prirode, suočava se i sa gotovo svim odgovornostima za IT kompanije
 
Kako ne bi došlo do zastoja u poslovanju ili još gore –  do potpunog gašenja biznisa, potrebno je ove rizike prepoznati i unapred ublažite. To se postiže uzimanjem polise osiguranja.
 
Koje osiguranje za startup vam je potrebno
 
Imajući u vidu navedene rizike, navodimo i koji tipovi osiguranja njih mogu rešiti. To su:
- Osiguranje od profesionalne odgovornosti – eliminišite rizike mogućeg nezadovoljstva klijenta ili greške u radu.
- Zaštite kompaniju i korisnike od sajber iznuda, krađe identiteta i važnih podataka – uz sajber osiguranje i najveće krize biće prevaziđene.
- Kao glavna osoba u startupu imate velika ovlašćenja ali i odgovornosti – neka osiguranje od odgovornosti direktora i članova uprave (D&O) bude rešenje za potencijalne neugodnosti.
- Osiguranje od prekida rada – obezbeđuje nesmetano funckionisanje vašeg biznisa bez straha od prekida.
- Dobrovoljno zdravstveno osiguranje – privucite i formirajte kvalitetan tim koji će umeti da isprati razvoj vašeg biznisa, uz pomoć benefita za zaposlene.
 
Ove polise osiguranja, izuzev očigledne zaštite interesa kompanije, zaposlenih i klijenata, mogu pomoći i kod širenja biznisa:
 
- Pomažu vam da sklopite saradnje – neke kompanije insistiraju da posedujete polisu određenog osiguranja kako bi radile sa vama.
- Povećavaju mogućnost dobijanja investicija – većina fondova i institucija koje ulažu u startupe žele da znaju da ste vi ozbiljno razmotrili svaki mogući scenario , a kada znaju da ste osigurani znaju i da ste vredni poverenja.
- Daju vam pravnu zaštitu – neke industrije kao što je FinTech zahtevaju da imate osiguranje, koje vas može štititi i u slučaju troškova istrage i suđenja.
 
Brinu vas mogući rizici, ali niste sigurni koje osiguranje bi pokrilo ono što je vama važno? Kontaktirajte naš stručni tim i mi ćemo osmisliti polisu prilagođenu uslovima vašeg poslovanja dok kažete “klik”.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?