Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Osiguranje turističkih aranžmana

26 Jul 2016 Komentara (0)Putno osiguranje / PZO / Putno zdravstveno osiguranje / Osiguranje putovanja / Osiguranje od odustajanja od putovanja /

Osiguranje turističkih aranžmana
Osiguravajuće kuće u Srbiji ponudile su putnicima mogućnost da svoje turističko putovanje osiguraju u slučaju da iz određenih, nepredviđenih razloga od njega odustanu. Za ovo osiguranje, koje je u Evropi uobičajeno, kod nas još uvek nema velikog interesovanja ali u svetlu globalnih previranja koja utiču i na turistička putovanja sigurno je da će biti sve značajnije.
 
Kao i kod svih drugih vrsta osiguranja od posebnog značaja je da se obrati pažnja na samu tehniku zaključivanja kao i na same uslove koji se primenjuju. Naime, ovo osiguranje se u zavisnosti od osiguravajuće kuće može zaključiti samostalno ili u paketu sa putnim zdravstvenim osiguranjem kao dopunsko osiguranje. Takođe ovo osiguranje pokriva isključivo aranžmane organizovane preko registrovanih turističkih agencija i može se zaključiti samo u unapred definisanom roku od dana sklapanja ugovora sa turističkom agencijom. Uslovima ovog osiguranja su predviđeni rizici koje ovakvo osiguranje pokriva. Tako se pravo na naknadu ostvaruje usled smrti, bolesti ili povrede osiguranika ili članova porodice sa kojima živi. Isto važi i u slučaju da putnik dobije otkaz na poslu, ili ako je reč o trudnici kojoj nastupe zdravstvene komplikacije. Naknadu će dobiti i onaj osiguranik koji od puta odustane jer ne podnosi primljenu vakcinu, a vakcinacija je obavezna za tu turističku destinaciju. Osiguranje pokriva odustajanje od puta i u slučajevima ako prisustvo putnika u Srbiji zahteva policija, zbog neke krađe ili štete na njegovom vlasništvu, ili sudskog poziva. Visina pokrića za ovo osiguranje je do cene turističkog putovanja, a najviše do iznosa od 1.000 evra po osiguraniku, odnosno najviše 2.500 evra po ugovorenom turističkom aranžmanu za sve članove porodice.
 
Važno je naglasiti da ukoliko turistička agencija ode u stečaj ili njenom greškom dođe do otkaza ugovorenog aranžmana, osiguravajuća kuća neće pokriti nastalu štetu putniku po osnovu ovog osiguranja u kom slučaju putnik naknadu štete potražuje direktno od agencije, sporazumom ili u redovnom sudskom postupku. Isto važi i u slučaju da putnik, koji je već uplatio aranžman i osiguranje, u međuvremenu ne dobije vizu za određenu destinaciju.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?