Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Osiguranje od profesionalne odgovornosti u građevinarstvu

17 May 2015 Komentara (2)Osiguranje odgovornosti / Osiguranje profesionalne odgovornosti / Osiguranje imovine / Štete trećim licima /

Osiguranje od profesionalne odgovornosti u građevinarstvu

Naime ovim Pravilnikom se uređuju uslovi pod kojima se obrađivač tehničke dokumentacije, izvođač radova, vršilac stručnog nadzora ili vršilac tehničkog pregleda kao ugovarači osiguranja osiguravaju za slučaj štete koju pričine drugim zainteresovanim stranama ili trećim licima iz vršenja svoje profesionalne delatnosti. Ovaj pravilnik je u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, a počeo je da važi od 7. maja ove godine.

Ugovarač ima mogućnost da zaključi ugovor sa osiguravajućom kućom u cilju osiguranja od profesionalne odgovornosti. Pod "osiguranjem od odgovornosti" smatra se zaštita od posledica stručne greške koja može da nastane prilikom obavljanja poslova za koje je ugovarač osiguranja (firma ili licercirani pojedinac) angažovan. 

Ukoliko dođe do nastanka štete, minimalna suma na koju učesnik u građevisnskom poduhvatu mora da bude osiguran je 15.000 evra, ako se radi o preduzetnicima i 50.000 evra ako se radi o različitim privrednim društvima.

Kompletan pravilnik možete preuzeti na:

http://www.slglasnik.info/sr/40-07-05-2015/28992-pravilnik-o-uslovima-osiguranja-od-profesionalne-odgovornosti.html

Komentari

Administrator

Administrator 06 Apr, 2018

Što se tiče Vašeg pitanja praksa je različita i zavisi pre svega od procene investitora. U praksi se mogu pojaviti različite kombinacije uz obaveznu primenu minimalnih iznosa predviđenih Pravilnikom pomenutim u našem tekstu, te tako može biti ugovoren na 100% vrednosti radova, ili ako je posao veliki može se ograničiti određenim fiksnim iznosom ili fiksnim iznosom utvrđenim u procentu od vrednosti radova. Ponavljamo to je procena investitora, koliku potencijalnu štetu izvođač može da napravi. Državna uprava ovo osiguranje uveliko traži kao standard svim izvođačima za poslove finansirane iz budžeta kada se najčešće ide na 100% vrednosti radova. Napomenjemo, da se u praksi uobično traži CAR (contractors all risks) ili EAR [erection all risks] koje su sveobuhvatne polise osiguranja uključujući naknadu za materijalnu štetu, odgovornost za štete prema trećim licima nastale tokom izvođenja radova izgradnje, tj. montaže, kao i finansijske štete nastale investitoru ili drugim izvođačima.
Nebojša

Nebojša 03 Apr, 2018

Poštovani, da li vam je poznata praksa u primeni osiguranja o profesionalne odgovornosti izvođača radova, tačnije da li postoji uobčijeni procentualni iznos od ukupne vrednosti radova do koje se ugovara predmetno pokriće? Vrednsot radova može da bude višemilionski iznos, pa s tim u vezi da li naručilac posla može da traži pokriće o profesionalne odgovrnosti izvođača do punog iznosa ili samo do nekog procentualnog iznosa, npr. 30% od vrednsoti radova? Pozdrav,

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?