Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Dobrovljno zdravstveno osiguranje - više mogućnosti čini život lakšim

16 Nov 2017 Komentara (0)VIB / VIB broker / posrednik u osiguranju / posredovanje u osiguranju / dobrovoljno zdravstveno osiguranje / DZO /

Dobrovljno zdravstveno osiguranje - više mogućnosti čini život lakšim

Izvor: VIB

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje – benefit koji nema cenu
 
Među najčešćim benefitima koje kompanije obezbeđuju svojim zaposlenima – a prema CORE izveštaju o benefitima zaposlenih u Srbiji – svoje mesto pronašlo je i dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Tako je 45% kompanija obezbedilo polisu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koja uključuje puno pokriće a ne samo pokriće prilikom sistematskog pregleda. Od tog broja, najveći procenat onih koji uživaju u benefitima dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja nalazi se među rukovodiocima i menadžerima (100%). Od operativaca i stručnog kadra, tek 59% uživa u benefitima koje pruža dobrovoljno zdravstveno osiguranje.
 
U poređenju sa drugim benefitima koje kompanije obezbeđuju zaposlenima (kao što su službeni automobil, refundacija putnih troškova, dobrovoljno penziono osiguranje, životno osiguranje, mobilni telefon i usavršavanje), procenat učešća dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u sistemu benefita iznenađujuće je visok. Na prvom mestu nalazi se službeni mobilni telefon, koji obezbeđuje čak 97% kompanija u Srbiji. Čak 80% kompanija obezbeđuje službena vozila svojim zaposlenima, a preko 91% troškova odnosi se na refundaciju goriva. Na trećem mestu po procentu učešća u kompanijskom programu beneficija nalaze se treninzi i edukacija, koji čine i jedan od osnovnih elemenata nematerijalnih pogodnosti kojima kompanije privlače potencijalne zaposlene.
 
Prednosti dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja:
 
Brzo zakazivanje pregleda – minimalna mogućnost odlaganja i čekanja
 
Odabir lekara i zdravstvene ustanove (na raspolaganju preko 500 privatnih i državnih zdravstvenih ustanova)
 
Poreske olakšice za poslodavce (iznos do 5.501 dinar po zaposlenom ne podleže oporezivanju)
 
Mogućnost kreiranja paketa zdravstvenog osiguranja koji odgovaraju potrebama kompanije i njenih zaposlenih
 
Pristup najsavremenijim metodama i uslovima lečenja
 
Šta obuhvata polisa dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja?
 
U zavisnosti od visine osigurane sume, polisa dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja obuhvata preglede lekara opšte prakse, lekara specijaliste, laboratorijske analize, dijagnostiku, testove po medicinskoj indikaciji, davanje terapije, ali i hitan medicinski transport, bolničko lečenje, intervencije u hitnim slučajevima. Dodatnim paketima moguće je obezbediti stomatološke i oftamološke preglede.
 
Najčešće, kompanije se odlučuju za osnovni paket dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koji uključuje elementarne preglede lekara opšte prakse, dijagnostiku, laboratorijske analize i sistematski pregled za zaposlene. Najveći procenat polise odlazi na preglede i troškove hospitalizacije (100%), dok je nešto manji procenat učešća u troškovima lekova (procenti variraju u zavisnosti od strukture zaposlenih, te je kod menadžmenta taj procenat najveći, 73%, a kod operativaca i profesionalaca drastično manji – po 25%).
 
Korisnici polise dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja
 
U čak 80% slučajeva, paket dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koristi samo zaposleni koji je ili na menadžerskoj ili na operativnoj funkciji u kompaniji. Najveći je broj korisnika dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja među zaposlenima u prodaji, marketingu, dizajnu ili na drugim odeljenjima.
 
Mali procenat menadžmenta (7%) u kompanijama koristi polisu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja zajedno sa partnerom, dok je procenat onih koji koriste pogodnosti dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja zajedno sa partnerom i decom nešto veći – 13% kod menadžmenta, a 17% kod operativaca.
 
Međutim, nije sve u brojevima. Ako bismo uzeli u ozbir bračni status zaposlenih, zabrinjava podatak da najveći broj korisnika polise dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koristi polisu samostalno. Najmanji procenat je onih koji polisu koriste zajedno sa bračnim partnerom, što može ukazivati na to da ili kompanije ne koriste sve prednosti dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja ili da imaju neodgovarajuće polise osiguranja. To se može promeniti uz stručnu pomoć posrednika koji će, na osnovu profila vaše kompanije i strukture zaposlenih, pronaći najpovoljniji paket usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.
 
Iako je dobrovoljno zdravstveno osiguranje proizvod koji je namenjen svakome, pojedine grupe korisnika mogu imati veće koristi u odnosu na ostale. Za samce, na primer, dobrovoljno zdravstveno osiguranje znači slobodu izbora – ne moraju više da čekaju u redovima da bi obavili sistematski pregled ili da bi došli do specijalističkog pregleda. Takođe, ova vrsta benefita može imati i vrednost u smislu dobrog društvenog statusa – zaposleni koji razmišljaju o zasnivanju porodice percipiraju se kao “poželjniji” ukoliko rade na pozicijama koje ne samo da su dobro plaćene, već imaju i paket beneficija.
 
Porodice u povoju imaju mogućnost da putem dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja obezbede viši nivo zdravstvene zaštite, naročito u periodu trudnoće. Privatne zdravstvene ustanove opremljene su najsavremenijim dijagnostičkim aparatima koje obezbeđuju precizno i pouzdano praćenje trudnoće. Pored toga, trudnicama su omogućene i uobičajene laboratorijske i ultrazvučne analize bez višenedeljnih čekanja na preglede i kontrole.
 
Zrele porodice, sa druge strane, najveću vrednost dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja vide u dostupnosti pedijatrijskih usluga. U trenucima kada je najmlađima potrebna zdravstvena zaštita, roditelji često traže najefikasnije i najbezbolnije rešenje. Dobrovoljno zdravstveno osiguranje im može pomoći u pronalaženju najboljih stručnjaka iz oblasti dečje medicine i pedijatrije koji će u svakom trenutku biti na raspolaganju njihovim mališanima.
 
Najbrži put do vaše polise dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja
 
Ne čekajte u redovima. Potražite savet naših brokera u vezi sa polisom dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i osigurajte sebe i svoju porodicu na vreme.
 
Jer, zdravlje ne treba da ispašta zbog cene.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?