Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Bolje je osigurati nego se posle kajati

18 May 2016 Komentara (0)Osiguranje od elementarnih nepogoda / Osiguranje / Osiguranje imovine / Osiguranje od poplava i bujica / Osiguranje plodova i useva / Osiguranje za poljoprivrednike / Osiguranje poljoprivrede / Osiguranje gazdinstava / Osiguranje od elementarnih nepogoda Zaštita imovne / Dunav / Dunav osiguranje / Dunav Grupa /

Bolje je osigurati nego se posle kajati
Izvor: Novosadski sajam
 
Brojnim poljoprivrednicima, studentima Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, kao i velikom broju novinara obratili su se mr Slobodan Cvetković, generalni direktor Novosadskog sajma, prof. dr Zoran Rajić, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, Goran Đaković, urednik magazina Agrobiznis i Goran Mačkić, direktor Regiona prodaje „Sever“ Kompanije „Dunav osiguranje“.
 
Prema Mačkićevim rečima, radionica "Poslovanje i unapređivanje poljoprivredne proizvodnje u Srbiji" ima za cilj da Dunav osiguranje zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine i Novosadskim sajmom skrene pažnju na činjenicu da je bolje osigurati imovinu, useve, i drugo nego se kasnije kajati zbog pretrpljene štete. Nažalost, osiguranja se svi sete kada dođe do neke katastrofe, naglasio je Mačkić.
 
Direktor Regiona prodaje "Sever" u Dunav osiguranju rekao je tom prilikom da je nivo osiguranja u poljoprivredi u poslednjih 2 do 3 godine sa 5% do 8% podignut na 12% do 15%, ali je istakao da je od 2,5 miliona hektara obradivih površina u Srbiji osigurano svega 9% što, kako je rekao, ukazuje na to da je kod nas svest o potrebi osiguranja još uvek na niskom nivou.
 
"Država i osiguravajuće kuće treba da rade na edukaciji stanovništva o značaju osiguranja useva i osiguranja domaćinstava. Vidimo da nam se iz godine u godinu dešavaju razne prirodne katastrofe, a mi nismo tako bogata država da svake godine možemo da obnavljamo kuće, stanove ili imanja i da možemo da istrpimo štetu na neosiguranim usevima", rekao je Mačkić. On je naglasio da država čini značajne napore da stimuliše osiguranje useva i domaćinstava tako što regresira 40% premije osiguranja i istakao da je "loptica u dvorištu individualnih poljoprivrednih proizvođača koji bi trebali da shvate veliki značaj osiguranja".
 
Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Zoran Rajić, koji je i redovni profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, rekao je da je na Fakultetu uveden predmet "Osiguranje poljoprivrednih useva", što najrečitije govori koliko je osiguranje bitno za oblast poljoprivrede. On je istakao da je Ministarstvo potpisalo ugovor sa 5 osiguravajućih kuća, da je u 2015. godini bilo 19.779 zahteva za regresiranje osiguranja i da je po tom osnovu isplaćeno 476 miliona dinara.
 
"Osiguranje je preduslov za sigurnu proizvodnju, a svi akteri koji su na neki način uključenio u poljoprivrednu proizvodnju, a pre svega Ministarstvo i osiguravajuće kuće,treba maksimalno da se potrude da edukuju i informišu poljoprivredne proizvođače da osiguravaju svoje useve i domaćinstva", rekao je Rajić. On je dodao da poljoprivrdnici treba da budu dobro upućeni u osiguranje i da znaju kada su osigurali rod, a kada biljku.
 
Generalni direktor Novosadskog sajma Slobodan Cvetković smatra da poljopivrednicima u Srbiji nedostaje poverenje da će im ono što su osigurali biti i isplaćeno u slučaju da se desi nepogoda koja je pokrivena tim osiguranjem. "Uveren sam da možemo da podignemo svest građana o značaju osiguranja i nadam se da će nakon ovakvih radionica biti bar 10% više poljoprivrednika koji će osigurati svoje useve i svoja domaćinstva", rekao je Cvetković.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?