Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

ZANIMLJIVOST: Evropska industrija osiguranja čini 30 odsto globalnog tržišta

16 Nov 2018 Komentara (0)Insurance europe / osiguravajuće kuće / reosiguravajuće kuće / globalno tržište / tržište osiguranja /

ZANIMLJIVOST: Evropska industrija osiguranja čini 30 odsto globalnog tržišta

Izvor: Insurance Europe

Ukupna premija osiguranja u Evropi je povećana 4,7% u odnosu na 2016. godinu, sa rastom od 5% u životnim osiguranjima, 4,4% većom premijom neživotnog osiguranja i povećanjem od 3,9% u zdravstvenim osiguranjima. U 2017.godini, penetracija osiguranja (obraračunata bruto premija kao procenat BDP-a) povećana je 0,14 procentnih bodova na 7,53% i nalazi se u rasponima od 0,9% u Letoniji do 12,2% u Ujedinjenom Kraljevstvu. Prosečna premija „per capita“ iznosila je 2.030 evra u 2017. godini, u odnosu na 1.947 evra u 2016. godini. Od navedenog iznosa premije u 2017. godini 1.189 evra uloženo je u životna osiguranja, 621 evro u neživotna i 221 evro u zdravstvena osiguranja. 
 
Evropska osiguravajuća društva lani su po osnovi šteta isplatili 1.022 milijarde evra što je 8,6% više nego 2016. Kada se radi o investicijama, evropska industrija osiguranja je više od 10 triliona evra uložila u obveznice, akcije i drugu imovinu. To je povećanje od 2% u odnosu na godinu pre, a 80% svih ulaganja čine osiguravajuća društva iz Francuske, Nemačke, Ujedinjenog Kraljevstva i Italije. Isto tako, ukupna ulaganja evropske industrije osiguranja su na nivou 63% ukupnog BDP-a EU, navodi se u publikaciji Insurance Europe.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?