Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

ZANIMLJIVOST: Analiza operativne efikasnosti u osiguranju

10 Sep 2019 Komentara (0)Zanimljivost / KPMG / Istraživanje / Inovacije u osiguranju / Razvoj osiguranja /

ZANIMLJIVOST: Analiza operativne efikasnosti u osiguranju

Izvor: KPMG

Da bi razumeli trenutno okruženje, KPMG i ACORD nedavno su završili istraživanje fokusirano na izazove i mogućnosti sa kojima se osiguravači suočavaju u pogledu poboljšanja operativne efikasnosti. Odgovori su prikupljeni od više od 60 ispitanika koji se bave životnim, imovinskim i kompozitnim osiguranjima kao i reosiguranjem iz celog sveta, čije su se godišnje premije kretale od manje od milijarde do više od 10 milijardi američkih dolara.
 
Rezultati ankete pokazuju da, iako 94% osiguravača kaže da aktivno rade na poboljšanju operativne efikasnosti, njih 55% kaže i da su iza cilja! Pored toga, većina ispitanika je prijavila samo ograničenu integraciju svojih tehnoloških platformi kroz funkcije, uključujući prihvatanje u osiguranje, distribuciju i rad sa proizvodima, što su funkcionalna područja za postizanje operativne efikasnosti.
 
Sve u svemu, odgovori iz anketa pokazuju da većina ovih organizacija zaostaje u svojim naporima da poboljšaju operativnu efikasnost i da je nedostatak standardizacije procesa i strateške vizije glavna prepreka za buduće napore u transformaciji.
 
Kompletan izveštaj možete preuzeti preko ovog linka.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?