Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Triglav grupa u ovoj godini posluje u skladu sa planom

17 Nov 2017 Komentara (0)Novosti / Novosti iz osiguranja / Triglav / Triglav osiguranje / Triglav grupa /

Triglav grupa u ovoj godini posluje u skladu sa planom
Izvor: Triglav osiguranje
 
Triglav grupa je 9 meseci 2017. godine završila sa dobiti pre oporezivanja u visini od 64,5 miliona evra u odnosu na prošlogodišnjih 67,5 miliona evra, te sa neto dobiti u visini od 52,3 miliona evra u odnosu na prošlogodišnjih 53,6 miliona evra.
 
S obzirom na isti period lani Triglav grupa je ostvarila rast premija od 8%  na 777,1 milion evra. Rast premije ostvaren je u sva 3 segmenta osiguravajuće delatnosti. Premija osiguranja imovine povećala se za 8%, kod životnih osiguranja za 3% te zdravstvenih osiguranja za 14%. Grupa je na svim svojim tržištima ostvarila rast premija pri čemu je na slovenačkom tržištu taj rast u proseku iznosio 7%, a na tržištima van Slovenije 11%. U 2017. godini situacija na tržištima osiguranja postepeno se poboljšava, ali ostaje agresivna cenovna konkurencija. 
 
Triglav grupa je fakturisala 5 % veći bruto iznos šteta  od 467,4 miliona evra. Više štetnih događaja posledica je povećanog osiguravajućeg portfelja i veće učestalosti šteta, ali i masovnih štetnih događaja kojih je u 2017. godini bilo više nego ranije. Njihova ukupna vrednost u prvih 9 mjeseci ove godine iznosila je 25 miliona evra dok je u čitavoj prošloj godini iznosila 19 miliona evra. Uprkos povećanju količnika šteta kombinovani rezultat Grupe ostaje povoljan te je iznosio 95,3% u odnosu na prošlogodišnjih 95,0%, što je na nivou njegove prosečne ciljane vrednosti za strateški period.
 
Grupa je krajem septembra 2017. godine raspolagala sa 3,1 milijardu evra finansijskih investicija. U situaciji kad su niske kamatne stope, zbog kojih su u poređenju sa prošlom godinom realizovani niži prihodi od kamata, investicijama se uspešno upravljalo. Gledano kroz vrednost prinosi od finansijskih investicija ostali su na lanjskom nivou i to prvenstveno zbog veće dobiti od prodaje finansijskih investicija. 
 
Baš kao i prošle godine i u 2017. godini obe kreditne agencije, S&P Global Rating i A.M.Best, dale su Triglav grupi isti visoki kreditni rejting: »A«, sa stabilnom srednjoročnom prognozom. Agencije su kod toga naglasile konstantnu profitabilnost poslovanja poslednjih godina, vodeći položaj na tržištu, finansijsku stabilnost Grupe, dobru zaštitu kroz reosiguranje i odgovarajuće upravljanje rizicima. 

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?