Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Potpisan Sporazum o zaštiti posetilaca sa Makedonijom

28 Apr 2016 Komentara (0)Osiguranje u inostranstvu / Udruženje osiguravača Srbije / UOS / Zaštita posetilaca / Zaštita korisnika motornih vozila u inostranstvu /

Potpisan Sporazum o zaštiti posetilaca sa Makedonijom
Izvor: UOS
 
Sporazumom je predviđeno da se oštećeno lice, koje je pretrpelo štetu na teritoriji druge države, po povratku u matičnu državu, obrati svom nacionalnom Birou zelene karte, koji će u saradnji sa biroom države u kojoj se nezgoda dogodila, omogućiti brže prikuplјanje dokumenata i informacija potrebnih za ostvarivanje prava na naknadu štete. Do sada su građani, koji su pretrpeli štetu u drugim državama, sve potrebne informacije i dokumenta morali sami da obezbede.
 
Direktor Nacionalnog biroa osiguranja Makedonije Trajče Latinovski izjavio je posle potpisivanja Sporazuma da је ovaj dokument iskorak u zaštiti vozača. Latinovski je podsetio i da je mehanizam zaštite, koji je uveden potpisanim Sporazumom, blizak modelu zaštite kakav postoji za građane EU.
 
Generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije Duško Jovanović naglasio je da potpisivanjem ovog Sporazuma, Udruženje nastavlјa sa konkretnim aktivnostima čiji je cilј dodatna zaštita i pružanje pomoći građanima koji motornim vozilima putuju u druge države. Potpisani Sporazum predstavlјa veliko olakšanje za građane Srbije, jer je Makedonija tranzitna država ka turističkim destinacijama koje su značajne za naše građane, rekao je Jovanović. On je podsetio da je ovo deveti ovakav Sporazum koji Udruženje potpisuje sa drugim državama tj. nacionalnim biroima.
 
Sporazum omogućava državama koje nisu članice EU da svojim građanima, koji vozilima putuju na teritorije drugih država, obezbede dodatnu zaštitu i pomoć. Dokument je sastavlјen na osnovu najbolјih odredbi 4-te i 5-te Motorne direktive EU, koje regulišu pitanja zaštite trećih oštećenih lica.
 
Udruženje osiguravača Srbije do sada je potpisalo ovakve dokumente sa nacionalnim biroima Grčke, Turske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Švajcarske i Luksemburga.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?