Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

NBS preporučila osiguravačima da omoguće odlaganje plaćanja rate osiguranja

31 Mar 2020 Komentara (0)Nadzor osiguranja / COVID19 / Corona virus / Korona virus / Preventivne mere / NBS / Narodna Banka Srbije /

NBS preporučila osiguravačima da omoguće odlaganje plaćanja rate osiguranja

Izvor: NBS

Ova preporuka se naročito odnosi na ugovarače osiguranja na koje se odnosi zabrana kretanja tokom celog dana (lica starija od 65 godina), kao i na one ugovarače osiguranja koji su ostali bez redovnih prihoda ili su im redovna primanja znatno smanjena tako da više nisu u mogućnosti da za vreme trajanja vanrednog stanja izmire svoje obveze po osnovu ugovora o osiguranju. Ugovaračima osiguranja se preporučuje da stupe u kontakt sa svojim društvom za osiguranje radi razmatranja mogućnosti odlaganja plaćanja dospelih premija osiguranja.
 
Premije dospele u periodu vanrednog stanja bi, u slučaju odlaganja njihovog plaćanja, bile naknadno izmirene od strane ugovarača osiguranja bez obračuna kamate, uz odgovarajuće raspoređivanje duga za premije osiguranja po isteku tog perioda. Građani koji nemaju potrebu da im se plaćanje dospele premije osiguranja odloži, slobodni su da svoje obaveze izmire u rokovima predviđenim ugovorom o osiguranju. U NBS navode da je važno da u interesu svog zdravlja, a po preporukama nadležnih institucija, građani što više koriste elektronske kanale komunikacije i savremene tehnologije. NBS preporučuje da se u što većoj meri izbegavaju odlasci u prostorije finansijskih institucija, i da se koriste dostupni elektronski kanali komunikacije, a kada je reč o plaćanjima, bezgotovinska (plaćanja korišćenjem aplikacija za mobilno bankarstvo ili platne kartice).

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?