Osiguranje internetom
Osiguranje internetom
Novosti osiguranje

Ponovo izmenjeni uslovi za subvencionisanje osiguranja u poljoprivredi

29-Jun-2015 Komentara: (0) Osiguranje od elementarnih nepogoda / Osiguranje / Osiguranje imovine / Osiguranje od poplava i bujica / Osiguranje plodova i useva / Osiguranje za poljoprivrednike / Osiguranje poljoprivrede / Osiguranje gazdinstava / Osiguranje od elementarnih nepogoda Zaštita imovne /

Bez obzira na ogromne štete koje je, pre svih, grad naneo poljoprivredi u prvoj polovini ove godine i ozbiljnih problema sa funkcionisanjem protivgradne zaštite veoma mali broj poljoprivrednika se opredelio za osiguranje useva i plodova, koje uz druge tehničke mere značajno smanjuje rizike i obezbeđuje stabilnost i sigurnost proizvodnje. ...

Pročitajte celu vest
Novosti osiguranje

Sremska Mitrovica osigurala rod merkantilnog kukuruza

05-Jun-2015 Komentara: (0) Osiguranje / Osiguranje imovine / Osiguranje useva i plodova / Osiguranje za poljoprivrednike / Osiguranje poljoprivrede / Osiguranje gazdinstava /

Sremska Mitrovica je kao prva lokalna samouprava u Srbiji osigurala rod merkantilnog kukuruza na svojoj teritoriji u okviru pilot programa koji će finansirati Svetska banka, a koji će biti posvećen sveobuhvatnoj zaštiti od različitih prirodnih katastrofa. ...

Pročitajte celu vest
Novosti osiguranje

Još jednom o poljoprivredi i osiguranju

27-May-2015 Komentara: (0) Osiguranje / Osiguranje imovine / Osiguranje useva i plodova / Osiguranje za poljoprivrednike / Osiguranje poljoprivrede / Osiguranje gazdinstava /

Danima smo svedoci potresnih priča o gubicima naših poljoprivrednika usled elementarnih nepogoda, grada pre svega, i najrazličitijih tumačenja i optužbi ko je kriv što se ova situacija iz godine u godinu pogoršava. Ne ulazeći o raspravu o uzrocima ovog stanja, o krivici i krivcima želimo samo da se pozabavimo onim segmentom ove priče koji se bavi osiguranjem. Cilj nam je da svima onima koji su ugroženi pomognemo da donesu pravu odluku u pogledu eventualnog osiguranja svojih gazdinstava! ...

Pročitajte celu vest
Novosti osiguranje

Od podsticaja za poljoprivredu 5 odsto ide na osiguranje

22-May-2015 Komentara: (0) Osiguranje od elementarnih nepogoda / Osiguranje / Osiguranje imovine / Osiguranje useva i plodova / Osiguranje za poljoprivrednike / Osiguranje poljoprivrede / Osiguranje gazdinstava /

Nacrtom novog zakona o protivgradnoj zaštiti predviđeno je da se od podsticaja koje se isplaćuju poljoprivrednicima, oko 5 % sredstava koristi za osiguranje. ...

Pročitajte celu vest
Novosti osiguranje

Njive i dalje uglavnom neosigurane

13-May-2015 Komentara: (0) Osiguranje / Osiguranje imovine / Osiguranje useva i plodova / Osiguranje za poljoprivrednike / Osiguranje poljoprivrede / Osiguranje gazdinstava /

Stepen osiguranja poljoprivredne proizvodnje u Srbiji ostaje nizak uprkos poplavama iz maja prošle godine i činjenice da je od 2000. do 2012. bilo 5 sušnih godina. ...

Pročitajte celu vest
Novosti osiguranje

Osiguranje je prava zaštita od poplava i klizišta

06-Apr-2015 Komentara: (2) Osiguranje od elementarnih nepogoda / Osiguranje / Osiguranje imovine / Osiguranje od poplava i bujica / Osiguranje plodova i useva / Osiguranje za poljoprivrednike / Osiguranje poljoprivrede / Osiguranje gazdinstava / Osiguranje od elementarnih nepogoda Zaštita imovne /

Povećanje vodostaja reka i aktiviranje klizišta još jednom je u žižu stavilo pitanje adekvatne zaštite od ovih rizika kroz osiguranje. U zemlji gde nema dovoljno razvijene svesti da bi trebalo osigurati imovinu od bilo koje opasnosti pa time i elementarnih nepogoda i gde je finansiska situacija takva da je i premija od 20 evra nekada pravo bogatstvo jako je teško postići odgovarajući stepen zaštite lične imovine kroz osiguranje. ...

Pročitajte celu vest
Novosti osiguranje

Osiguranje od poplava i dalje retkost

08-Mar-2015 Komentara: (0) Osiguranje od elementarnih nepogoda / Osiguranje / Osiguranje imovine / Osiguranje od poplava i bujica / Osiguranje plodova i useva / Osiguranje za poljoprivrednike / Osiguranje poljoprivrede / Osiguranje gazdinstava / Zaštita imovne /

Prošle godine je samo 2% domaćinstava imalo polisu za rizik poplava. Svest građana da osiguraju svoju imovinu od ovog rizika nije se promenila, pokazuju podaci najvećih osiguravajućih kompanija, koje ove godine ne beleže veći broj ovih polisa. ...

Pročitajte celu vest
Novosti osiguranje

Osiguranje deo prevencije od elementarnih nepogoda

04-Mar-2015 Komentara: (0) Osiguranje od elementarnih nepogoda / Osiguranje / Osiguranje imovine / Osiguranje od poplava i bujica / Osiguranje plodova i useva / Osiguranje za poljoprivrednike / Osiguranje poljoprivrede / Osiguranje gazdinstava / Osiguranje od elementarnih nepogoda Zaštita imovne /

Osiguranje domaćinstava od elementarnih nepogoda spada u mehanizme prevencije takvih događaja, ocenili su učesnici skupa povodom predstavljanja Nacionalnog programa upravljanja rizikom od elementarnih nepogoda. ...

Pročitajte celu vest
Novosti osiguranje

Još malo o poplavama i bujicama

28-Feb-2015 Komentara: (0) Osiguranje od elementarnih nepogoda / Osiguranje / Osiguranje imovine / Osiguranje od poplava i bujica / Osiguranje plodova i useva / Osiguranje za poljoprivrednike / Osiguranje poljoprivrede / Osiguranje gazdinstava / Osiguranje od elementarnih nepogoda Zaštita imovne /

Katastrofalne poplave iz maja 2014. godine pojačale su interesovanje građana za osiguranje od te vremenske nepogode, ali za sada nema značajnijeg povećanja broja ugovorenih polisa. ...

Pročitajte celu vest
Novosti osiguranje

Useve osigurao svaki četiristoti poljoprivrednik

25-Jul-2014 Komentara: (0) Osiguranje od elementarnih nepogoda / Osiguranje / Osiguranje imovine / Osiguranje od poplava i bujica / Osiguranje plodova i useva / Osiguranje za poljoprivrednike / Osiguranje poljoprivrede / Osiguranje gazdinstava / Osiguranje od elementarnih nepogoda Zaštita imovne /

Za osiguranje useva poljoprivrednici u niškom kraju treba da izdvoje samo 20% vrednosti polise. Ostalih 80% subvencionišu grad Niš i Ministarstvo poljoprivrede. I pored toga, za ovakvu polisu prijavilo se samo desetak od 4.000 registrovanih gazdinstava. ...

Pročitajte celu vest

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?