Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Zahvaljujemo se na Vašem poverenju

04 Apr 2020 Komentara (0)Osiguranje Internetom / Covid-19 / Korona / Korona virus / osiguranje / osiguravajuće kuće /

Zahvaljujemo se na Vašem poverenju

Interesovali ste se za veliki broj svari, od mogućnosti da produžite važnost putnog zdravstvneog osiguranja jer ste ostali blokirani negde u svetu i brige da li putno osiguraje uopšte pokriva korona virus, preko zabrinutosti da li će te moći ostvariti svoja prava na naknadu štete po osnovu ostvarenja osiguranog slučaja i rizika zastarevanja zahteva, odnosno mogućnosti da pravoremeno prigovorite na odluke osiguravača po pitanju Vaših odštetnih zahteva, pa sve do pitanja vezanih za mogućnost obnove postojećih ili zaključenja novih osiguranja i mogućnosti da se odloži plaćanje premije osiguranja tokom trajanja vanrednog stanja.

Potrudli smo se da Vam pojedinačno odgovorimo na svako pitanje, u skladu sa nama dostupnim informacijama i ukoliko neko nije dobio odgovor možete nam ponoviti pitanje, sigurno nam nije bila namera da Vam ne odgovorimo.

U svakom slučaju, osiguravajuće kuće u Srbiji su nizom saopštenja informisali svoje aktivne i potencijalne klijente o celokupnoj problematici i načinima za prevazilaženje problema nastalih u segmentu osiguranja usled pandemije korona virusa i proglašenja vanrednog stanja. Ipak, postoje određene razlike u postupanju pojedinih osiguravača, te je naša preporuka da se informišete o svim pitanjima koja Vas zanimaju direktno na sajtu Vaše osiguravajuće kuće ili putem telefona i e-mail adrese koju imate i na Vašoj polisi osiguranja i na sajtu osiguravača, a da koliko god je to moguće izbegavate odlazak do njihovih filijala, a ukoliko je to baš neophodno (na primer zbog procene štete na Vašem vozilu), da se unapred informišete o tome koje filijale osiguravača trenutno rade kao i o njihovom radnom vremenu, jer su osiguravači redukovali svoj rad u cilju prevencije i zaštite od širenja korona virusa.

Takođe, u cilju zaštite interesa potrošača i održanja stabilnosti sistema osiguranja, Narodna Banka Srbije (NBS) je donela preporuke o odlaganju plaćanja premije osiguranja tokom trajanja vanrednog stanja, dok je Udruženje Osiguravača Srbije (UOS) nastavilo da prime sve progovore i zahteve vezane za njihov Garantni fond i Fond zelene karte, ali samo  u elektronskoj firmi ili poštom. 

Možemo konstatovati, da su i pored velikih problema u poslovanju izazvanih pandemijom korona virusa i proglašenjem vanrednog stanja, osiguravajuće kuće u Srbiji pokazale visok stepen društvene odgovornosti kroz razlčiite vrste pomoći usmerene ka različitim društvenim subjektima, što nam daje za pravo da se verujemo da će identično postupati i prema ugovaračima osiguranja i osiguranicima, jer je zaijednički interes da čim se izborimo sa pandemijom, što pre nastavimo sa normalnim radom i poslovanjem.

Na kraju, želimo da Vam se zahvalimo na ukazanom poverenju uz nadu da će portal OsiguranjeInternetom i dalje biti Vaša prva destinacija za sva pitanja i nedoumice vezane za osiguranje. Budite zdravi, čuvajte svoje bližnje, pomozite drugima kada ste u prilici i poštujte odluke i preporuke za suzbijanje pandemije, kako bi smo svi zajedno, što pre, prevazišli ovu situaciju!

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?