Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Za NBS poskupljenje osiguranja autoodgovornosti opravdano

09 Aug 2014 Komentara (0)Nadzor osiguranja / NBS / Narodna Banka Srbije / Osiguranje autoodgovornosti / Obavezno osiguranje autoodgovornosti / Autoosiguranje / Odgovornost za štetu trećim licima /

Za NBS poskupljenje osiguranja autoodgovornosti opravdano

Izvor: Politika

Poskupljenje obaveznog osiguranja automobila od 1. jula ove godine za 45% izazvalo je gnev, ne samo više od 2 miliona vlasnika automobila u Srbiji, već i zaštitnika prava potrošača, pre svega zbog različitih tumačenja razloga kojim su se rukovodili predlagači, Udruženje osiguravača Srbije, prilikom odmeravanja korekcije cene.

„Politika” je pre mesec dana zatražila od NBS obrazloženje takve odluke,a odgovor je stigao tek juče. U odgovoru, NBS opravdava toliko poskupljenje polisa obaveznog osiguranja automobila,a ključni razlog je najavljeno povećanje, od 13. oktobra, limita za isplatu štete u saobraćajnim udesima.

„U Evropskoj uniji, minimalna suma osiguranja od autoodgovornosti je i preko 90 puta viša nego u Srbiji i iznosi najmanje 5.600.000 evra za štete na licima i 1.120.000 evra za štete na stvarima. U cilju postepenog približavanja evropskim limitima, Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju utvrđeno je povećanje nivoa zaštite oštećenih trećih lica najkasnije od 13. oktobra ove godine, tj. suma osiguranja se povećava na 1.000.000 evra za štete licima i 200.000 evra za štete na stvarima. Navedeno povećanje minimalnih osiguranih suma, koje će biti i do 16 puta više u odnosu na trenutni nivo, odražava se kako na povećanje šteta koje isplaćuju društva za osiguranje, tako i zahtevanog nivoa premije osiguranja”, kaže se u odgovoru NBS „Politici”.

„Drugi bitan faktor, koji zajedno sa prethodnim u najvećoj meri utiče na povećanje minimalne tarife, jeste”, kažu u NBS, „isplata šteta Garantnog fonda. Pored isplate šteta koje su pričinjene upotrebom neosiguranog ili nepoznatog prevoznog sredstva, Garantni fond ima obavezu isplate šteta i za društva za osiguranje nad kojim je pokrenut stečajni postupak. Okončanjem stečajnih postupaka, celokupan iznos potraživanja se u najkraćem roku isplaćuje iz Garantnog fonda, a koji do tog trenutka treba da raspolaže sa najmanje tim iznosom sredstava”.

„Odobrenom poskupljenju doprinelo je i uvođenje bonus-malus sistema u 2010. Premija osiguranja za pažljivije vozače, tj. one koji nisu imali štete, umanjuje se za pet odsto godišnje, do maksimalno 15%. Sa druge strane, za vozače koje su imali štetu, povećava se premija za 15-60% po prijavljenoj šteti, a maksimalni malus iznosi 250%. Navedeno umanjenje odražava se na ukupnu premiju sektora osiguranja kroz njeno umanjenje, imajući u vidu da većina osiguranika ostvaruje bonus”.

„Sličan uticaj na povećanje minimalne tarife osiguranja ima i doprinos Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje koji su društva za osiguranje dužna da uplaćuju u iznosu od 5% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti”.

„Kako se iz premije moraju obezbediti dovoljna sredstva za pokriće svih šteta autoodgovornosti, a imajući u vidu napred navedene činioce koji su od uticaja, NBS je, saglasno Zakonu, ocenila da su ispunjeni uslovi za saglasnost na povećanje premije osiguranja”, kaže se na kraju odgovora NBS „Politici”.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?