Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

ZANIMLJIVOST: Generali osiguranje predstavilo jedinstveni proizvod na našem tržištu životnog osiguranja

26 Apr 2016 Komentara (0)Zanimljivost / Novosti / Novosti iz osiguranja / Osiguranje / Generali Srbija / Generali osiguranje / Generali Grupa / Generali Group /

ZANIMLJIVOST: Generali osiguranje predstavilo jedinstveni proizvod na našem tržištu životnog osiguranja
Izvor: Generali osiguranje
 
Predsednik Izvršnog odbora i generalni direktor Generali osiguranja Srbija, Dragan Filipović, je izjavio da su se poslovi životnog osiguranja povezani sa investicionim jedinicama znatno povećali tokom poslednjih nekoliko godina u zemljama Evropske unije.
 
Polisa investicionog životnog osiguranja "Generali Mozaik" pokriva slučaj smrti i slučaj doživljenja. Osiguranje se može ugovoriti na period od 5 do 25 godina. Premija se plaća jednokratno u dinarima. Jednokratno uplaćena premija se ulaže u investicione jedinice investicionih fondova: Raiffeisen CASH, Raiffeisen EURO CASH, Raiffeisen WORLD, KomBank Novčani fond i KomBank InFond.
 
Osigurana suma za slučaj doživljenja jednaka je vrednosti investicionog paketa na individualnom računu ugovarača na dan isteka ugovora o osiguranju. Za slučaj smrti isplaćuje se garantovana osigurana suma u iznosu do 20.000 evra, na koju se dodaje vrednost investicionog paketa na individualnom računu ugovarača na dan nastanka osiguranog slučaja.
 
Po prvi put na našem tržištu, dobit po polisi životnog osiguranja se vezuje za prinose investicionih fondova u koje se ulaže premija.
 
Inače u Evropi su proizvodi životnog osiguranja zastupljeniji od proizvoda neživotnog osiguranja i čine čak 60% ukupne premije. Od ukupne premije životnog osiguranja u Evropi, "unit-linked" proizvodi učestvuju sa skoro 20%, dok u ukupnoj premiji svih vrsta osiguranja učestvuju sa 12%. Sve veća popularnost "unit-linked" proizvoda zasniva se na fleksibilnosti koju osiguravači imaju u dizajnu proizvoda i relativno nižem nivou investicionih garancija, koje zahtevaju sveobuhvatan regulatorni okvir.
 
Donošenjem novog Zakona o osiguranju omogućeno je uvođenje "unit-linked" proizvoda na tržište. Ipak, i dalje postoje zakonska ograničenja za razvoj ovog segmenta tržišta. Ograničenja postoje kako u samom Zakonu o osiguranju tako i u Zakonu o investicionim fondovima i Zakon o deviznom poslovanju i pre svega se odnose na nedovoljne mogućnosti za plasiranje kapitala u strane investicione fondove, nemogućnost upravljanja sopstvenim fondovima, nemogućnost investiranja većih iznosa u pojedinačni investicioni fond i nemogućnosti formiranja unutrašnjih investicionih fondova. Izmenama i unapređenjem navedenih zakona povećale bi se mogućnosti za razvoj tržišta "unit-linked" proizvoda.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?