Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

ZANIMLJIVOST: Big data i otkrivanje prevara u osiguranju

22 Dec 2016 Komentara (0)Zanimljivost / Perspektiva osiguranja / IT tehnologija / Automatizacija / Savremene tehnologije /

ZANIMLJIVOST: Big data i otkrivanje prevara u osiguranju

Izvor: Insurance Information Institute (III)

To ima smisla, jer, na primer, Insurance Information Institute (III) iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD) procenjuje da oko 10% šteta u osiguranju neživota je prevara, što dovodi do gubitka od oko 34 milijarde dolara. Mnogi veruju da problemi postaju i veći, pa tako prema objavljenom izveštaju, 61% osiguravača iz segmenta neživota ističe da je broj sumnjivih šteta u rastu u poslednje 3 godine. Prema izveštaju III, oko 95% osiguravača u SAD koristi neku vrstu tehnologije za borbu protiv prevara, ali oko polovine njih govore i o nedostatku resursa u području IT-a koji ih koči od pune implementacije. Na početku 2016.godine, Towers Watson izvestio je da 26% osiguravajućih društava koristi prediktivnu analizu u lociranju potencijalnih prevara. U iduće 2 godine očekuje se da će taj broj skočiti na čak 70%, piše portal insurancenetworking.com
 
Jedan od trendova na području detekcije prevara je rudarenje teksta (text mining), koje se zasniva na dekodiranju velike količine nestruktuiranih podataka. Ta tehnologija otvara mogućnost za interpretaciju pisanih beleški likvidatora šteta i skeniranje društvenih medija podnosilaca odštetnog zahteva u potrazi za sumnjivim aktivnostima. Rudarenje teksta i neki drugi alati predstavljaju fundamentalnu promenu u principu po kojem odelenja šteta istražuju samu štetu, te se u procesu otkrivanja prevara napravio pomak i fokus pomerio na "osobu", umesto isključivo na štetu. Drugim rečima, fokus se pomiče sa same štete na pojedinca koji podnosi odštetni zahtev. Takav pomak ujedno otvara pitanja koja se tiču privatnosti i delenja informacija sa osiguranjem kroz uređaje za telematiku u vozilima ili društvene medije, ali i tačnosti podataka kojima je ponekad moguće i manipulisati. Uz sve navedeno, raste potreba za talentovanim profesionalcima u području data mininga, a stvaranje takvog tima nije jednostavno te zahteva pravu kombinaciju sposobnosti i ličnih osobenosti, ali i podršku rukovodstva.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?