Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Webinar: Godinu dana pandemije - novi rizici u osiguranju

27 Apr 2021 Komentara (0)UOS / Udruženje Osiguravača Srbije / Edukacija / Seminari / Webinari /

Webinar: Godinu dana pandemije - novi rizici u osiguranju

Izvor: UOS

Justin Wray, šef Odeljenja za politike osiguranja u evropskom nadzornom telu – EIOPA, istakao je da osiguravajuća društva ne mogu sama da se izbore sa rizicima koje donosi pandemija. Novi, pogoršani uslovi poslovanja predugo traju i mogu da budu pokriveni samo u saradnji javnog sektora i osiguravača, istakao je Wray. On je dodao i da je evropsko nadzorno telo predložilo koncept koji zahteva da javni sektor i osiguravači rade zajedno, a razmišljalo se i  da li bi takvo osiguranje trebalo da bude obavezno“, rekao je Wray.

 
I Le Wolfram, analitičar OECD, složio se da bi taj rizik trebalo podeliti između javnog i osiguravajućeg sektora i izneo niz pitanja: da li bi trebalo osiguranje da bude obavezno, koje gubitke treba pokriti, da li treba obuhvatiti samo mala i srednja preduzeća ili sve i kako bi se gubici podelili između vlade i osiguravača. On je takođe rekao da se vodi polemika o tome da li vlade treba da preuzmu deo ili kompletan rizik.
 
Zoran Blagojević, predsednik Izvršnog odbora Wiener Stadtische osiguranja, rekao je da je pandemija izazvala mnoge dileme u vezi sa obimom pokrića koji je ugovoren u prethodnom periodu. Osiguravači u Srbiji nisu bili izloženi štetama koje su nastale zbog prekida poslovanja jer su u ugovorenim polisama štete definisane kao materijalne. “Nametnulo se međutim pitanje u svetu u vezi sa prekidom poslovanja usled državnih mera, ograničavanja kretanja i da li to polise pokrivaju ili ne“, rekao je Blagojević. On je, kao veliki problem na srpskom tržištu, naveo i pitanje osiguranja turističkih agencija odnosno polisa insolventnosti.
 
Učesnici panel diskusije, organizovane u okviru vebinara, složili su se i da je jedan od novih rizika, koji je u značajnom porastu, sajber rizik. Majo Mićović, predsednik Švajcarsko-srpske trgovinske komore naglasio je da je strah za digitalne podatke koji se skladište na sistemima opravdan i realan. Uz sve pozitivne strane digitalizacije, loša strana je da su podaci sada dostupni hakerima.
 
Učesnici panel diskusije bili su i Dragica Korenjak, savetnik za razvoj prodajnih mreža iz Slovenije i sociolog Andrej Kubiček, sa Instituta sa kriminološka i sociološka istraživanja. Dragica Korenjak je naglasila da i pored svih promena koje smo kao osobe pretrpeli pod uticajem pandemije, nepromenjena je ostala potreba da budemo sigurni. Savetujem agentima prodaje da kontaktiraju svoje klijente, naglasila je Korenjak.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?