Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Uspešna godina za Triglav grupu

06 Mar 2015 Komentara (0)Novosti / Novosti iz osiguranja / Osiguranje / Osiguravajuće kuće / Triglav / Triglav osiguranje / Triglav Grupa /

Uspešna godina za Triglav grupu

Izvor: Triglav grupa

U tom smislu Triglav grupa je zadržala lidersku poziciju na matičnom tržištu u Sloveniji ostvarivši  tržišni udeo od 32,7%, dok kod osiguranja imovine tržišni udeo iznosi 37,4%. Grupa je završila godinu sa neto profitom od 85,7 miliona evra, što je 23% više nego godinu ranije i čak 31% iznad planiranog. Neto dobit matičnog društva "Zavarovalnice Triglav" je iznosila 45,6 miliona evra, što je 6% manje nego prethodne godine. Matično društvo je postiglo profitabilnost kapitala od 8,7%, a Triglav grupa od 13,4%. 

U poređenju sa 2013. godinom, Grupa je fakturisala 1% manju premiju osiguranja, a "Zavarovalnica Triglav" manju za 2%, što je jednako padu na celokupnom tržištu osiguranja u Sloveniji. "Zavarovalnica Triglav" je lani postigla veoma visoke povrate na finansijske investicije, što je 285% više nego godinu dana ranije. Triglav grupa je imala 138% višu dobit od finansijskih investicija u iznosu od 132,1 miliona evra (bez dobiti od ulaganja osiguranika životnih osiguranja, koji preuzimaju rizik investicije). 

Fakturisane bruto štete "Zavarovalnice Triglav" su ostale približno na nivou 2013. godine, dok su u "Triglav grupi" bile 2% niže. Godina je protekla u znaku više masovnih štetnih događaja, a najveću štetu prouzrokovalo je nevreme sa snegom i ledenom kišom sa početka godine.

Visok nivo finansijske stabilnosti potvrđuje i 17% viši celokupni kapital Triglav grupe (688,1 miliona evra), kao i 9% viši celokupni kapital matičnog društva (544,0 miliona evra). U pasivi su se bruto tehničke rezerve Triglav grupe povećale za 5% (2.333,7 miliona evra), a isto tako su i u matičnom društvu uvećane za 5% (2.060,0 miliona evra). 

Triglav grupa je krajem 2014. godine imala ukupnu aktivu u visini od 3.275,4 miliona evra, a "Zavarovalnica Triglav" 2.721,3 miliona evra, što ja za 7% više nego krajem 2013. godine.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?