Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

U Srbiji osigurano svega 5 odsto poljoprivrednih gazdinstava

15 Aug 2016 Komentara (0)Osiguranje od elementarnih nepogoda / Osiguranje / Osiguranje imovine / Osiguranje od poplava i bujica / Osiguranje plodova i useva / Osiguranje za poljoprivrednike / Osiguranje poljoprivrede / Osiguranje gazdinstava / Osiguranje od elementarnih nepogoda / Zaštita imovne /

U Srbiji osigurano svega 5 odsto poljoprivrednih gazdinstava
Ovakvo stanje se u praksi veoma često obrazlaže, pa čak i opravdava, različitim faktorima u zavisnosti ko obrazlaže ili opravdava ovakvu situaciju. Jedna strana navodi visok nivo premija za ovu vrstu osiguranja kao i nepovoljne opšte i posebne uslove za osiguranje gazdinstava dok opet druga strana navodi problem nedovoljnu svesti poljoprivrednika o značaju ovakvog vida osiguranja i njihovu neadekvatnu informisanost, pa i nespremnost da se više interesuju o prednostima koje osiguranje donosi.
 
Nesporna činjenica je da poljoprivednicima treba detaljno objasniti koje su koristi od osiguranja, šta je ovakvim osiguranjem pokriveno, a šta nije i koliko će ih tačno ovo koštati! Država zajedno sa osiguravajućim kućama, tu treba da odigura ključnu ulogu kako bi se ovo osiguranje približilo poljoprivrednicima jer, posebno kada se uzmu u obzir i državne subvencije u ovoj oblasti, računica pokazuje da investicija u osiguranje ne bi trebalo da predstavlja veliko finansijsko opterećenje za poljoprivrednika. Tako na primer, procene pokazuju da za osiguranje od vremenskih nepogoda treba izdvojiti oko 1.500 dinara po hektaru, i obično taj iznos odgovara vrednosti od oko 2% prinosa. Osiguravajuće kuće su redovno spremne da prihvate plaćanje premije na rate, pa čak i da ista bude plaćena po završenoj berbi! Uz ovo novi Zakon o osiguranju je dodatno unapredio zaštitu korisnika ovih usluga što bi trebalo uticati na povećanje poverenja poljoprivrednika prema osiguravačima, dok bi povećano interesovanje i veći broj zaključenih ugovora o osiguranje iz ove oblasti pozitivno delovao na veću konkuretnost na tržištu pa samim tim i niže cene ovih osiguranja.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?