Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Turističke agencije će morati vratiti pun iznos aranžmana u slučaju bolesti putnika

25 Jul 2019 Komentara (0)Osiguranje od otkaza putovanja / YUTA / Putovanja / Turistički aranžman / Osiguranja od otkaza trističkog aranžmana /

Turističke agencije će morati vratiti pun iznos aranžmana u slučaju bolesti putnika

Izvor: TANJUG

Direktor YUTA-e Aleksandar Seničić kaže da se očekuje da ta direktiva EU bude usvojena 2021. ili 2022. godine. 
 
"Nova direktiva EU o kojoj se trenutno raspravlja predviđa da u ekstremenim situcijama, kao što su smrtni slučajevi i bolesti, zbog čega ne može da se otputuje, agencija bude obavezna da vrati 100% sredstava putniku. Tako će agencije da ne bi rizikovale, u okviru cene aranžnama imati uključeno tzv. osiguranje od otkaza putovanja", naveo je Seničić. 
 
Dok se ne donese nova evropska regulativa spas za putnike u tim situacijama je da uplate osiguranje od otkaza aranžmana, koje sada košta otprilike između 1,5% i 3,0% od cene aranžmana. Kada bude usvojena nova regulativa EU, osiguravači će vrlo ozbiljno pristupiti celoj priči i imati lekarske ordinacije za izdavanje uverenja. 
 
"Kao na Zapadu biće propisani određeni lekari i klinike koji će biti licencirani i u ime osiguravača davati potvrde o bolesti. Verujem da ćemo vrlo brzo doći do rešenja koje će biti pre svega na zadovoljstvo putnika", naglasio je on. 
 
Objasnio je da bi u tom slučaju putnik bio u obavezi da se javi agenciji da otkaže aranžman i onda u dogovoru sa agencijom i osiguravačem da dobije povrat novca, delimično od agencije, a delimično do 100% od osiguravača.
 
"Delimično, zato što Opšti uslovi poslovanja predviđaju nekakve penale za putnike u slučaju otkaza. Recimo, putnik je otkazao aranžman 7 dana pre putovanja, a po opštim uslovima agencija ima pravo da uzme 80% cene aranžmana, a da 20% vrati. Ako imate polisu, agencija će vratiti 20% tih, a ostatak će isplatiti osiguravači", naveo je on. 
 
Seničić ističe da je osiguranje od otkaza najbolji način za sve rizične grupe, ljude koji imaju stare roditelje, malu decu, neka hronična oboljenja, mogu da se zaštite da ne bi plaćali nepotrebno penale.
 
Inače, Zakon o turizmu u Srbiji i sada previđa da agencije u slučaju otkaza putovanja od strane putnika u opravdanim slučajevima koji nisu mogli da se predvide u trenutku potpisivanja ugovora, treba da vrate novac uz pravo na nadoknadu samo stvarnih troškova, ali u praksi to nije uvek slučaj. 
 
Svaka agencija na osnovu zakona propisuje Opšte uslove putovanja koji, na primer, predviđaju da agencija ima pravo kod otkaza puta u roku od 10 ili manje dana od putovanja da zadrži 80% ili čak i 100% novca. 
 
"Opšti uslovi putovanja (član 71) narocito sadrže: pravo organizatora putovanja na naknadu stvarnih troškova ako je putnik odustao od ugovora zbog okolnosti koje nije mogao izbeći ili otkloniti i koje bi da su postojale u vreme zaključenja ugovora predstavljale opravdan razlog da ne zaključi ugovor. Pravo organizatora putovanja na naknadu administrativnih troškova kada je putnik obezbedio odgovarajuću zamenu ili je zamenu našao sam organizator", piše u zakonu. 
 
Ipak, u praksi kada je neko onemogućen da ode na put, na primer, zbog bolesti deteta kao što su boginje i slično, može se desiti da vlasnici turističkih agencija ne žele da vrate novac i kažu putniku da je trebalo da uzme osiguranje od otkaza putovanja, iako prilikom potpisivanja ugovora nisu ponudili tu mogućnost. Kada zamolite vlasnika da proda vaš aranžman, kao što i predviđa zakon, on kaže - pokušaćemo. 
 
Nakon nekoliko dana ako kao potencijalni kupac pozovete agenciju i tražite taj smeštaj , oni vam kažu da je sve prodato, a kasnije tvrde da nisu uspeli da prodaju aranžman i da je u pitanju nesporazum. U svakom slučaju reč je o prevari putnika, jer agenciji nije u interesu da zvanično proda aranžman i vrati novac već da ga preproda i ponovo na njemu zarade. Takve situcije se uglavnom dešavaju u agencijama koje nisu članice YUTA i zato se građanima preporučuje da prilikom odabira agencije provere da li je agencija članica tog udruženja.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?