Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Triglav grupa popravila bonitetnu ocenu

05 Jul 2016 Komentara (0)Novosti / Novosti iz osiguranja / Osiguranje / Triglav osiguranje / Triglav / Triglav Grupa / Zavarovalnica Triglav /

Triglav grupa popravila bonitetnu ocenu

Izvor: Triglav osiguranje

Agencija za ocenu boniteta je popravila ocenu poslovnog rizika Triglav Grupe te ga ocienila kao stabilan, pri čemu je uzela u obzir u prvom redu poboljšane uslove na slovenačkom tržištu osiguranja, koji su rezultat nižeg rizika zemlje. Investicioni portfelj Grupe, a prvenstveno njegova disperzija bili su osnova za izmenu ocene profila bankovnih rizika Grupe, koji je kao vrlo stabilan sada dobio višu ocenu. S&PGR je u svom izveštaju naglasila da u svom poslovanju Grupa ima osiguranu odgovarajuću zaštitu preko reosiguranja.
 
Ocena boniteta „A“ isključivo je ocena samostalnog profila kreditnih rizika Grupe i ne sadrži nikakvo povećanje koje bi bilo posledica povezanosti Grupe sa državom. Istovremeno S&PGR naglašava da je Grupa uspešno prošla hipotetički test izloženosti riziku zemlje. To znači da bi u slučaju ostvarenja tog rizika, bonitetna ocena Triglav grupe mogla biti i viša od bonitetne ocene Republike Slovenije. Stabilna srednjoročna prognoza ocene boniteta odražava očekivanja S&PGR da će Triglav grupa i dalje uspešno sprovoditi planiranu strategiju i očuvati jako visoki nivo adekvatnosti kapitala i profitabilnosti u sledeće dve godine. 

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?