Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Tradicija podmlađivanja osiguranika u decembru

29 Nov 2015 Komentara (0)Osiguranje života / Životno osiguranje / Privatna penzija / Lična renta / Riziko osiguranje / Štedno-rentna osiguranja / Osiguranja za decu / Osiguranje za penzionere / Osiguranje za treće doba / Privatni penzioni fondovi / Privatni penzijski fondovi / Penzioni fond / Penzijski fond /

Tradicija podmlađivanja osiguranika u decembru

Pristupna starost osiguranika je kod zaključivanja ugovora o osiguranju života jedan od ključnih faktora koji utiču na visinu osigurane sume, dužinu trajanja osiguranja, a samim tim i ostvarenu dobit po isteku osiguranog perioda. Pristupna starost se kod životnih osiguranja jednostavno računa na način da se od kalendarske godine u kojoj je datum početka osiguranja odbija godina rođenja osiguranika. Drugim rečima sve osobe rođene u jednoj kalendarskoj godini, bez obzira na stvaran datum rođenja, sa aspekta osiguranja imaju isti broj godina.

Takođe prema uslovima za zaključenje osiguranja života, sva osiguranja zaključena u jednom kalendarskom mesecu počinju sa datumom 01. u sledećem kalendarskom mesecu, što u konkretnom slučaju za decembar bilo koje kalendarske godine znači da sva osiguranja života zaključena u ovom mesecu počinju sa datumom 01.01. sledeće kalendarske godine.

Dakle, svi oni koji uzmu osiguranje u decembru su u stvari već godinu dana stariji,a to je za samog osiguranika gubitak jer je sa aspekta osiguranja godinu dana stariji, pa je u nizu slučajeva osigurana suma manja, eventualno je dužina trajanja osiguranja kraća zbog ograničenja koja postoje u pogledu isteka osiguranja zbog godina starosti osiguranika, a samim tim i ostvarena dobit se smanjuje jer je investicioni period potencijalno kraći.

Kako klijenti ne bi trpeli štetu zbog ovakvih uslova osiguranja, osiguravajuće kuće i ove godine izlaze u susret svima onima koji žele da sačuvaju godinu na izmaku i da u njoj zaključe ugovor o osiguranju života. U tom smislu najvećim delom decembra, omogućeno je ugovaranje životnog osiguranja sa datumom početka 01.12.2015.godine, odnosno retroaktivno, čime se svi zainteresovani "podmlađuju"  na način da za njih važe uslovi zaključenja osiguranja života koji su inače bili na snazi tokom 2015. godine, bez obzira što bi formalno osiguranje trebalo početi 01.01.2016., a time bi važili i uslovi za 2016.godinu.

Ukoliko ste još uvek neodlučni, ovo je prava motivacija i prilika koju treba iskoristiti. Dosta toga u životu se može promeniti, popraviti i poboljšati u godinama koje dolaze, jedino se ne može vratiti vreme i biti godinu dana mlađi.... izuzev sa aspekta osiguranja života koje daje ovu jedinstvenu priliku da se "sačuva" godinu dana života, bar kroz osiguranje. Prava vrednost "sačuvane" godine se tek spozna u godinama koje dolaze kroz osiguravajuću zaštitu i sačuvani kapital. Svi osiguravači koji se baviživotnim osiguranjem su tokom ove godine unapredili i proširili ponude za osiguranje života i to treba iskoristiti

Osiguranje života je najbolja zaštita od posledica vanrednih i neželjenih štetnih događaja kojima svako može biti iznenada i neplanirano izložen, ali i izuzetno kvalitetan i siguran način da se uz osiguranje života uloženi kapital kvalitetno i oplodi!

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?