Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Šteta na vozilima usled nevremena i poplava u Grčkoj

19 Jul 2017 Komentara (0)Osiguranje / osiguranje autoodgovornosti / autoosiguranje / kasko osiguranje / obavezno osiguranje / osiguranje odgovornosti / zeleni karton / osiguranje vozila / osiguranje putnika / auto-nezgoda / auto nezgoda / pomoć na putu /

Šteta na vozilima usled nevremena i poplava u Grčkoj
Ma koliko zvučalo nestvarno, veliki broj građana Srbije je pre nekoliko dana pretrpeo ozbiljne štete na svojim vozilima tokom letovanja u Grčkoj, kao posledica oluje "Meduza" koja je zahvatila deo južnog Balkana, posebno popularnih turističkih destinacija na obali Grčke i uzrokovala nevreme praćeno snažnim vetrom, gradom i obilnim padavinama koje su uzrokovale odrone, bujice i poplave.
 
Štete koje su na automobilima građana Srbije uzrokovane na ovaj način pokrivene su isključivo polisom kasko osiguranja. Obavezna polisa osiguranja od autoodgovornosti ne pokriva ovu vrstu štete, jer u osnovi ona pokriva štete koje mi svojim vozilom nanesemo trećim licima, a u ovom slučaju rad ise o šteti koju smo mi pretrpeli i kao takva nije naplativa po osnovu ove polise. Dakle, ako nema polise kasko osiguranja nema ni mogućnosti za naknadu pretrpljene štete.
 
U osnovi za prijavu štete i što lakše ostvarivanje svojih prava po osnovu polise kasko osiguranja, potrebno je da se šteta na vozilu prijavi dok se vozilo još nalazi u Grčkoj, za šta na svakoj polisi kakso osiguranja postoji broj telefona osiguravajuće kuće na kojem se ova prijava vrši. Ovo je posebno važno ukoliko vozilo nije u voznom staju i ukoliko je potrebna dodatna asistencija za popravku i povratak vozila u zemlju, što opet zavisi od stepena pokrića, odnosno postojanja pokrića za pomoć na putu. Vrlo je važno da ukoliko pored polise kakso osiguranja imate zaključene i druge polise koje pokrivaju vanredne situacije u inostranstvu pažljivo utvrdite koje sve rizike te polise pokrivaju kako bi ste što je moguće više štete koju ste pretrpeli pokrili iz osiguranja. Uz izvršenu prijavu štete osiguravajućem društvu potrebno je obezbediti odgovarajuću potvrdu o nastaloj šteti koju izdaje policijska uprava područja u kojem se šteta i dogodila, na osnovu Vaše prijave, kao dokaz da je nevreme bilo uzročnik pretrpljene štete na vozilu. Uz ovo bilo bi poželjno napraviti i fotografije koje svedoče ne samo o oštećenjima na vozilu, nego i o samim razmerama stihije koja je štetu i uzrokovala.
 
Sam postupak likvidacije štete obavlja po povratku u zemlju, pri čemu svaka osiguravajuća kuća ima svoju proceduru koje su u suštini veoma slične, ali ipak zahtevaju dodatno angažovanje te preduzimanje prethodno navedenih radnji znatno olakšava naplatu štete i smanjuje rizik da ista ne bude naplaćena u skladu sa opštim i posebnim uslovima kasko osiguranja vozila.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?