Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Šta možete očekivati od posrednika u osiguranju?

13 Nov 2017 Komentara (0)VIB / VIB broker / posrednik u osiguranju / posredovanje u osiguranju /

Šta možete očekivati od posrednika u osiguranju?

Izvor: VIB

Često smo u prilici da komuniciramo sa ovim profesionalcima, te smo vremenom stekli uvid u njihove potrebe i izazove sa kojima se suočavaju kada je reč o ugovaranju osiguranja. Svaka od uloga nosi određeni stepen odgovornosti i drugačiju vrstu angažovanja oko osiguranja, što dodatno može iskomplikovati komunikaciju između ovih profesionalaca i posrednika u osiguranju.
 
Pored pojedinačnih uloga u kompaniji, primetili smo da se i kompanije određenih profila na drugačiji način bore sa izazovima vezanim za upravljanje rizicima u svom poslovanju. Oni koji se bave proizvodnjom strahuju od drugačijih vrsta rizika nego oni koji se bave pružanjem intelektualnih ili IT usluga. Stoga smo svakoj od ovih grana posvetili posebnu pažnju, da bismo na što bolji način mogli da odgovorimo njihovim potrebama.
 
Šta možete očekivati od posrednika u osiguranju?
 
Nećemo vam pričati ni o jednom rešenju u osiguranju posebno. Verujemo da je svako rešenje dovoljno dobro ukoliko na pravi način odgovara na potrebe onoga kome je namenjen. Umesto toga, želimo da vam pojasnimo šta možete očekivati od našeg tima, ukoliko se odlučite da svoje poslovanje i karijeru u trenutnoj kompaniji zaštitite od najčešćih rizika kojima je izložena.
 
Pouzdana i stručna procena
 
Pre nego što se upustimo u analizu rešenja, prvo što uradimo jeste procena vaše kompanije. Ne mislimo samo na strukturu poslovanja, već na specifične aspekte koji, mahom, ostaju neprimećeni. Takav pristup nam omogućava da dobijemo kompletnu sliku o rizicima kojima je vaše poslovanje izloženo i da, u skladu sa procenom, predložimo set mera i postupaka koji su ključni u definisanju strategije upravljanja rizicima.
 
Detaljna analiza trenutnih i potencijalnih rizika
 
Nakon što pokrijemo sve aspekte koji se odražavaju na poslovanje vaše kompanije, preduzimamo naredni korak, a to je analiza trenutnih i potencijalnih rizika u kontekstu mikro i makroekonomskih dešavanja. Naš cilj je da pokrijemo sve potencijalne situacije koje bi, dugoročno, mogle negativno da se odraze na vaše poslovanje. Dodatno, možemo vam pomoći i oko trenutne polise osiguranja, ukoliko je imate. Više od 20 godina iskustva u industriji osiguranja omogućava nam da sa velikom preciznošću ustanovimo eventualne greške i propuste u vašoj trenutnoj polisi i da vam predložimo korake kojima možete unaprediti trenutni paket mera upravljanja rizicima.
 
Izveštavanje
 
Redovno izveštavanje jedan je od bitnih segmenata našeg poslovanja. Svesni smo da su rešenja u osiguranju specifičan proizvod, koji nije uvek razumljiv svima. Takođe, u pitanju je veoma dinamičan proizvod, koji je potrebno stalno usavršavati da bi obezbedio maksimalan rezultat i pokriće u slučaju rizičnih situacija. Zato, ukoliko se odlučite da nas angažujete, možete da očekujete da ćemo preuzeti deo administrativnih i operativnih obaveza u vezi sa rokovima dospeća polise ili eventualnim promenama u toku trajanja osiguranja.
 
Savetovanje
 
Dobar deo našeg poslovanja zasniva se i na nekoj vrsti konsultantskih usluga. Pored toga što je naš cilj da pronađemo i ponudimo rešenje koje će odgovarati potrebama naših klijenata, naš posao ne prestaje potpisivanjem polise osiguranja. Tokom trajanja polise ili prilikom pregovora o ugovaranju, otvoreni smo za pružanje profesionalnih saveta koji će našem klijentu pomoći da donese pravu odluku za svoju kompaniju ili sebe lično. Nije nam cilj da “prodamo” osiguranje po svaku cenu – najvažnije od svega je da pružimo adekvatnu informaciju koja će klijentu pomoći da razume svoju trenutnu poziciju.
 
Pronalaženje prilagođenih rešenja
 
Jedna od prednosti posrednika u osiguranju je i to što imamo pristup rešenjima koja nisu namenjena širem tržištu. U pojedinim slučajevima je nemoguće uklopiti klijentove potrebe sa postojećim rešenjem. Tada ulazimo u pregovore sa osiguravajućim kućama radi pronalaženja potpuno prilagođenog rešenja, koje će na najbolji mogući način ispuniti potrebe klijenta i obezbediti dugoročnu sigurnost njegovog poslovanja.
 
O prednostima angažovanja posrednika u osiguranju pisali smo u ovom tekstu. Ukoliko razmišljate o rešenjima u osiguranju, posetite našu naslovnu stranu i izaberite opis koji vas najbliže određuje.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?