Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Srbi ne mare za životno osiguranje

04 Apr 2015 Komentara (0)Osiguranje života / Životno osiguranje / Privatna penzija / Lična renta / Riziko osiguranje / Štedno-rentna osiguranja / Osiguranja za decu / Osiguranje za penzionere / Osiguranje za treće dob /

Srbi ne mare za životno osiguranje

Izvor: Danas, Beta

Na panelu pod nazivom "Tržište životnog osiguranja i investicije u Srbiji" koji je održan u "Danas Conference Center-u" rečeno je da je bilansna suma osiguravajućih kuća dostigla nivo od 148 milijardi dinara dok je ukupna premija osiguranja u 2014. godini iznosila 69,4 milijarnde dinara što je 8,4% više negu u 2013. godini. Ukupna premija po glavi stanovnika u Srbiji, u 2014. godini je iznosila 78 evra, što je još uvek veoma daleko od proseka u EU koji iznosi 1.124 evra.

Što se tiče životnog osiguranja ukupna premija ovog segmenta u 2014. godini je iznosila 16 milijardi dinara što predstavlja povećanje od 13,8% u odnosu na 2013. godinu. Na žalost činjenica da osiguranje u Srbiji u poslednjih 10 godina čini svega 1,8% udela u BDP-u ukazuje da, naročito, segment životong osiguranja predstavlja neiskorišteni investicioni resurs u zemlji.

"Tržište osiguranja odražava privrednu situaciju u zemlji. Za sada ne vidimo mogućnost da se u budućnosti nešto bitnije promeni po tom pitanju. Kako se privredni sistem bude razvijao, kako se BDP bude povećavao, prilike će se menjati", kazala je predstavnica Narodne banke Srbije (NBS) Nataša Vujadin. Vujadin je dodala da je na predlog NBS i drugih i nstitucija, krajem 2014. godine donet novi Zakon o osiguranju, koji predviđa nove vrste osiguranja. Ona je istakla da NBS podržava mere države kojima bi se podsticao rast životnog osiguranja u Srbiji. 

Predstavnik Ministarstva finansija Dejan Hadžić rekao je da je tržište životnog osiguranja u Srbiji nerazvijeno, što je rezulat ne samo visine BDP, već i nedovoljne pismenosti stanovništva. Prema njegovim rečima, Ministarstvo finansija bi raznim poreskim olakšicama moglo da utiče na razvoj tržišta osiguranja. 

Predstavnik privredne komore Srbije Vladimir Đorđević govoreći o značaju životnog osiguranja podsetio je da naša država ima "jako staro stanovništvo i visoku nezaposlenost", što su okolnosti koje negativno utiču na održivost sistema međugeneracijske solidarnosti na kojem počiva naš penzioni sistem. "Ako pogledamo period od 2004. do 2013. godine, premija u životnom osiguranju povećala se sa 23 miliona evra na 124 miliona, što je rast od 437%. Istovremeno smo imali i rast premije po glavi stanovnika sa 3 evra na 17 evra, što je 459%", rekao je Đorđević, objasnivši procentualnu razliku (437% prema 459%) time što se broj građana Srbije u protekloj deceniji smanjio usled nižeg nataliteta od mortaliteta.

Generalni direktor Grawe osiguranja, Christoph Czettl, ocenio je da je štednja kroz životno osiguranje investicija za budućnost. Objašnjavajući koristi od osiguranja života, Cetl je primetio da se odnos prosečne plate i prosečne penzije stalno pogoršava te da je razlika sada dostigla čak 250 evra, što znači da ljudi posle odlaska u penziju tu razliku sebi odnekle moraju da nadomeste da im se ne bi smanjili prihodi. On je podsetio je da je ukupna premija u životnom osiguranju u 2014. bila na nivou od 120 miliona evra, ali da "i dalje imamo stotine hiljada, ako ne i milione ljudi koji još nemaju životno osiguranje", a predstavljaju radno sposobno stanovništvo, što je po njemu pokazatelj koji svedoči o visokom potencijalu za razvoj industrije osiguranja.

Prema podacima NBS, u Srbiji posluje 25 osiguravajućih društava, od kojih se 6 bave životnim, 9 neživotnim, 6 se bavi i životnim i neživotnim, a tu su i 4 reosiguravajuća društva. U većinskom stranom vlasništvu se nalazi 19 društava dok je 6 u većinskom domaćem vlasništvu.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?