Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

S&P potvrdio Triglav Grupi visok bonitetnu ocenu

16 Sep 2020 Komentara (0)Novosti / Novosit iz osiguranja / Triglav / Triglav osiguranje / Triglav Grupa /

S&P potvrdio Triglav Grupi visok bonitetnu ocenu

Izvor: Triglav osiguranje

Visoka ocena je odraz stabilnog i profitabilnog poslovanja Triglav Grupe, njene solidne kapitalizovanosti, adekvatne zaštite kroz reosiguranje i vodeće tržišne pozicije u Sloveniji i regionu. Bonitetna ocena "A" isključivo je ocena samostalnog profila kreditnih rizika Grupe i ne sadrži nikakva povećanja koja bi bila posledica povezanosti Grupe s državom.

S&P u svom izveštaju ocenjuje profil rizičnosti poslovanja Triglav Grupe kao solidan, a profil finansijskih rizika kao vrlo solidan. Navodi da Grupa sa svojom fokusiranošću na klijente i u trenutnim zahtevnim uslovima osigurava stabilno i profitabilno poslovanje u obe delatnosti, osiguranju i upravljanju imovinom. Vodeći tržišni položaj na slovenačkom tržištu omogućuje joj primenu ekonomije zahvata, što dopunjuje svojom razgranatom ponudom i prodajnom mrežom te upotrebom snažne robne marke. Profil rizičnosti Triglav-a je dobar, povezan je sa konzervativnom investicionom politikom te stabilnom i efikasnom reosiguravajućom zaštitom, a investicioni portfelj je kvalitetan i dobro diverzifikovan, većinom u evrozoni. S&P smatra da je navedeno u kombinaciji sa disciplinovanim preuzimanjem osiguravajućih rizika ključni osnov koji garantuje stabilnost poslovanja i položaja Triglav Grupe.
 
Stabilna srednjoročna prognoza bonitetne ocene odražava očekivanja S&P-a da će Triglav Grupa i u idućem, najmanje dvogodišnjem, periodu uspešno održavati poslovnu strategiju sa naglaskom na rast i dalje diverzifikovanje poslovanja.
 
Agencija očekuje da će Grupa Triglav uprkos pandemiji i njenim uticajima očuvati dobro, stabilno poslovanje i visoku kapitaliziranost te da će i u iduće dve-tri godine ispunjavati kriterije najmanje za ocenu "AA".

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?