Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Rezultati poslovanja Dunav osiguranja

27 Nov 2014 Komentara (0)Novosti / Novosti iz osiguranja / Osiguranje / Osiguravajuće kuće / Dunav / Dunav osiguranje / Dunav Grupa /

Rezultati poslovanja Dunav osiguranja

Prema podacima iznesenih na konferenciji za štampu iznos ukupno naplaćene premije premašuje 12,4 milijarde dinara,a broj novih ugovora uvećan je za 41.395. U ovom periodu je zaključeno ukupno 487.289 polisa osiguranja autoodgovornosti, što čini tržišni udeo od 30,8% uz uvećanje premije ovog osiguranja za 14,5% ili oko 4,9 milijardi dinara.

Takođe u navedenom periodu dobijeno je 85.332 nova odštetna zahteva i sa rezevisanim zahtevima iz prošle godine njihov ukupan broj iznosi 91.612. Od ovoga rešeno je 85.300 zahteva i isplaćeno 5,2 milijarde dinara, što predstavlja uvećanje od 2% u odnosu na isti perod prošle godine. Vrednost prosečno rešene štete iznosi 61.010 dinara, što je porast od 5,5%, a prosečna vrednost likvidiranih šteta iznosi 71.333 dinara, što je uvećanje od 6%. Broj rezervisanih šteta manji za 4%, ali je sama vrednost šteta uvećana za 30% i to pre svega zbog šteta od poplava koje su pretrpeli veliki sistemi poput EPS-a i EMS-a.

Kada je u pitanju životno osiguranje za prvih devet meseci naplaćeno je 1,029 milijardi dinara ugovorene prenije što predstavlja rast od 10% u odnosu na isti period 2013. godine.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?