Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Razlike između preduzeća i startup-a

19 Mar 2020 Komentara (0)VIB / VIB broker / posrednik u osiguranju / posredovanje u osiguranju / osiguranje odgovornosti / osiguranje od odgovornosti / osiguranje za e-comerce / osiguranje firmi /

Razlike između preduzeća i startup-a

Izvor: VIB

Najvažnije odlike preduzeća
 
Preduzeće, firma, kompanija, korporacija – sve su to nazivi za privredno društvo. Prema Zakonu o privrednim društvima, ono se definište kao “pravno lice koje obavlja delatnost u cilju sticanja dobiti.”
 
Preduzeća se osnivaju tako što se upisuju u odgovarajući registar, odnosno u slučaju naše zemlje – u registar Agencije za privredne registre (APR). Po osnivanju, bira se pretežna delatnost, poslovno ime, zakonski zastupnici i naravno – pravna forma.
 
Na raslolaganju je nekoliko osnovnih pravnih formi preduzeća, kao i neke hibridne. Osnovne pravne forme su:
 
--ortačko društvo,
--komanditno društvo,
--društvo sa ograničenom odgovornošću  i 
--akcionarsko društvo (korporacija).
 
U hibridne pravne forme spadaju:
 
--holding i 
--koncern.
 
Koju pravnu formu preduzeća odabrati zavisi najpre od toga kog tipa je odgovornost osnivača: da li je ograničena ili neograničena. U slučaju ograničene odgovornosti, osnivač ili osnivači ne garantuju i ne odgovaraju svojom imovinom za poslovanje kompanije, dok je u slučaju neograničene odgovornosti to suprotno.
 
Još jedna značajna podela preduzeća je i ona prema veličini, pa tako imamo mikro, mala, srednja i velika preduzeća. 
 
Najvažnije odlike startup-a
 
U pokušaju da definišemo startup, nailazimo na određene prepreke. Kako definisati nešto što još i ne postoji? Hajde da objasnimo to.
 
Termin startup upotrebljava se za kompaniju u prvoj fazi razvoja. Startup-e osnivaju 1 ili više preduzetnika koji žele da razviju proizvod ili uslugu za koji veruju da postoji tražnja. Ove kompanije započinju rad sa velikim troškovima i ograničenim prihodima, zbog čega traže kapitali iz različitih izvora, kao što su razni razvojni fondovi i investitori. (Izvor: Investopedia)
 
Kada je reč o industrijama u kojoj se starrtup-i najčešće javljaju, to vidimo i iz sledećeg tumačenja ovog tipa kompanije:
 
U ovoj definiciji, brzi rast i veliki dometi znače da taj biznis ima potencijal za rast, i da od ideje do tržišne vrednosti od nekolika miliona evra (pa do npr. nekoliko milijardi) može da dođe za nekoliko godina (dve, tri, pet). (Izvor: Preduzetnici.com)
 
Prema istom izvoru, startup je kompanija koja se nalazi u nultom, naranijem periodu razvoja, dok još nije registrovana u Agenciji za privredne registre. Startup je ustvari privremena organizacija stvorena da traži poslovni model pogodan za dalji rast biznisa.
 
Sličnosti i razlike između preduzeća i startup-a
 
Sličnosti i razlike između preduzeća i startup-a potiču upravo iz njihovih karakteristika. Sličnosti se odnose na to da se oba fokusiraju na neki biznis i pokušaj da ostvare prihod. Međutim, u velikom broju slučajeva, startup uglavnom nema prihode od direktnog plasiranja svog prizvoda ili usluge na tržište.
 
Umesto da na startup gledamo kao na poseban tip poslovanja, gledajmo na njega kao fazu u razvoju kompanije – fazu u kojoj osnivači još uvek traže pogodan poslovni model za realizaciju svoje ideje.
 
Međutim, ne može svako preduzeće početi kao startup. Startup se najčešće veže za neke inovativne proizvode ili usluge. Na primer: ukoliko ste otvorili prodavnicu automobila, koliko god ona bila na početku poslovanja, ona nije startup.
 
Primarna razlika: izvori finansiranja
 
Već smo spomenuli da startup-i uglavnom nemaju prihode od prodaje proizvoda ili usluge, već se oslanjaju na eksterne izvore finansiranja. Upravo je to ono što primarno razlikuje preduzeće od startup-a. Startup se, za razliku od prosečnog preduzeća, retko finansira iz sopstvenog džepa osnivača, jer ima velike troškove razvoja i akvizicije novih korisnika. (Izvor: Impact Hub Belgrade)
 
Startup-i postaju veoma važan igrač na svetskim tržištima i kao takvi suočavaju se sa mnogim rizicima. Ono što im može pomoći da prođu tu nultu fazu i prerastu u kompaniju, kao i da lakše dobiju investicije je osiguranje.
 
U zavisnosti da koji model poslovanja odaberete za svoj biznis, biće vam potrebno ili osiguranje za firme ili osiguranje za startup. Niste sigurni odakle da počnete i koji bi bio pravi izbor polise osiguranja za vašu kompaniju? Na pravom ste mestu.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?