Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Putno zdravstveno osiguranje za daleke destinacije

29 Nov 2014 Komentara (0)Putno osiguranje / Besplatno osiguranje u insotranstvu / PZO / Putno zdravstveno osiguranje / Međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju / Zdravstveno osiguranje /

Putno zdravstveno osiguranje za daleke destinacije

O značaju putnog zdravstvenog osiguranja ste mogli čitati u više navrata na našim stranicama i uz činjenicu da se putovanje u inostranstvo po bilo kom osnovu ne bi trebalo ni planirati bez putnog zdravstvenog osiguranja veoma bitan element povećnog interesovanja za ovo osiguranje je bila i veoma pristupačna cena kada se uzme u obzir odnos plaćene premije i zaštite koja se dobija ovim osiguranjem. Čak i za daleke destincije, odnosno osiguravjuću zaštitu bilo gde na svetu, premije osiguranja su bile zaista pristupačne.

Iz toga razloga vest o drastičnom povećanju cene ovog osiguranja za daleke destinacije privukla je veliku mažnju i digla puno prašine. Ovo su saznanja do kojih smo mi došli s ciljem da svi putnici i korisnici ovog vida osiguranja nastave da ga i dalje koriste bez bojazni od previsokih premija.

Pre svega pojam "daleka destinacija" je veoma širok jer sa aspekta naše zemlje sva putovanja van Evrope i područja Sredozemnog mora se mogu tretirati kao daleke destinacije. Ono što je mnogo značajnije u okviru ovog pojma je činjenica da neke "daleke destinacije" zbog sovje nerazvijenosti i niskog standarda mogu biti daleko jeftinije od nekih destinacija u Evropi sa aspekta cene samih medicinskih usluga koje se pokrivaju osiguranjem ali sa druge strane mogu biti veoma "skupe" sa aspekta transportnih troškova odnosno repatrijacije. Isto tako neke druge "daleke destinacije" mogu biti izuzetno skupe sa aspekta troškova lečenja,a opet, zbog izuzetno dobre saobraćajne povezanosti sa ostatkom sveta, čak i jeftinije u pogledu transportnih troškova od nekih destinacija u samoj Evropi.

U suštini cela priča o drastičnom poskupljenju ovog vida osiguranja se odnosi na Severnu Ameriku (Sjedinjene Američke Države i Kanadu) kao i na Japan i Australiju, dakle zemlje sa veoma skupim zdravstvenim sistemom, dok su sve ostale ili gotovo sve ostale destinacije i dalje ostale sa napromenjenim cenama premije osiguranja. 

Istina je da su zaista neki osiguravači za ove destinacije drastično podigli cene osiguranja, ali  ovo je urađeno na način da su u osnovi cene za "daleke destinacije" ostale nepromenjene, samo se za ove, prethodno navedene, destinacije plaća poseban doplatak zbog uvećanog rizika osiguravača. Razloge za ovakvo poskpljenje treba tražiti u poslovnoj politici svake osiguravajuće kuće, procene rizika koji su spremni da prihvate kao i prethodnog iskustva sa ovom vrstom osiguranja na tim područjima i s obzirom da su kuće komercijalne ustanove sasvim je logično da na ovaj način štite vlastite interese,a brojna druga tumačenja treba uvek uzeti sa određenom rezervom.

Kako je sa druge strane apsolutna većina ostalih osiguravajućih kuća zadržala (za sada) nepromenjen nivo cena korisnici ovog vida osiguranja i za pomenute destinacije mogu bez ikakvih problema da pribave odgovarajuće putno zdravstveno osiguranje pod istim uslovima pod kojim su ga i ranije koristili. Neki od vodećih osiguravača u zemlji su čak i zvanično demantovali da je došlo do bilo kakve promene u ceni ovog osiguranja.

Dakle potrebno je kontaktirati više osiguravača i pronaći onog koji je najpovoljniji (što nemora biti isto što i najjeftiniji) za željeno osiguranje, naravno vodeći računa i o kredibilitetu i poverenju koje imamo u pojedine osiguravajuće kuće kao i o  nivou pokrića, odnosno osiguranoj sumi, koja je na raspolaganju osiguraniku jer, kao smo već ranije pomenuli, cene pruženih medicinskih usluga seNa kraju još jednom i apel da se nikako ne kreće na put u inostranstvo bez polise putnog zdravstvenog osiguranja!

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?