Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Putno zdravstveno osiguranje i terorizam

25 Nov 2015 Komentara (0)Putno osiguranje / Besplatno osiguranje u insotranstvu / PZO / Putno zdravstveno osiguranje / Međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju / Zdravstveno osiguranje / Naplata osiguranja / Putno osiguranje / Takovo osiguranje / Osiguranje života / Životno osiguranje /

Putno zdravstveno osiguranje i terorizam

Prema svojoj definiciji putno zdravstveno osiguranje omogućava korišćenje medicinskih usluga i zdravstvenu zaštitu u ugovorenom vremenskom okviru, kada se osiguranik nalazi u inostranstvu. Međutim situacija kada je putnik žrtva terorističkog napada je posebno definisana uslovima osiguranja i ako se putuje u područja u kojima postoji izražen rizik od terorističkih napada (a svedoci smo da se danas takvi napadi mogu dogoditi bilo gde u svetu) bitno je u uslovima osiguranja proveriti da li je medicinska zaštita za žrtve terorističkih napada uključena u pokriće.

Uobičajeno je da posledice vanrednih situacija nisu pokrivene ovim osiguranjem, a pošto se teroristički napadi smatraju vanrednom situacijom samim tim ni putno osiguranje ne pokriva štete nastale kao posledica terorističkog napada. Praksa koja se primenjuje u svetu je da žrtve terorističkih napada koje nisu domicilno stanovništvu u zemlji u kojoj se napad dogodio se zbrinjavaju i leče o trošku države u kojoj su bili žrtve takvog napada,a očekuje se i odgovarajuća pomoć od strane matične države. Ovo dalje podrazumeva da se i sve tužbe ili odštetni zahtevi lica koja su bila žrtve terorizma adresiraju na državu u kojoj se teroristički napad dogodio, mada u praksi oštećena lica svoje privatne tužbe po ovom osnovu mogu adresirati na bilo koju stranu za koju oni smatraju da je odgovorna na pretrpljene povrede, štetu, gubitke, traume i slično.

Takođe ovde se može istaći i značaj posedovanja polise osiguranja života kao način da se obezbedi sigurnost svojih najbližih ukoliko nosilac takvog osiguranja bude žrtva terorističkog napada sa fatalnim ishodom, odnosno kroz dopunska pokrića da se može obezbediti dodatna naknada štete za pretrpljene povrede, za hirurške intervencije ili za neke teške bolesti koje se mogu naknadno razviti u vezi sa samim terorističkim napadom.(napadi hemijskim, biološkim ili čak radioaktivnim sredstvima)

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?