Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Prvi put biće obavezno osiguranje od povreda na radu

06 Dec 2018 Komentara (0)Osiguranje od nezgode / osiguranje na radu / obavezno osiguranje zaposlenih / osiguranje od povreda na radu /

Prvi put biće obavezno osiguranje od povreda na radu

Izvor: TANJUG

Đorđević je istakao da se sistem osiguranja radnika od povreda na radu zasniva na volji poslodavca.

"Radnici koji pretrpe povredu na radu, svoja prava u vezi naknade štete mogu da ostvare samo pokretanjem dugotrajnih sudskih postupaka, a porodice smrtno stradalih radnika su teško, a često uopšte nisu ostvarivale ova prava", rekao je Đorđević, a navodi se u saopštenju ministarstva.
 
U Srbiji će po prvi put biti uvedeno obavezno osiguranje od povreda na radu radi naknade štete, a zakonom će se urediti da finansijska sredstva za osiguranje padaju na teret poslodavca i da se određuju u zavisnosti od nivoa rizika od povređivanja.
 
"Donošenjem ovog zakona stvoriće se uslovi da se radnicima koji su povređeni na radu ili njihovim porodicama zaštite prava i obezbedi odgovarajuća odšteta, jer Ministarstvo brine o svim radnicima, njihovoj bezbednosti na radu i zaštiti zdravlja", rekao je Đorđević.
 
Radnu grupu za izradu nacrta zakona, pored predstavnika Ministarstva za rad, čine i predstavnici ministarstava zdravlja i finansija, kao i Udruženja osiguravača Srbije i predstavnici Unije poslodavaca Srbije, Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost.
 
Ministar je, takođe, formirao i radnu grupu za izradu Predloga strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, kao i za reviziju liste profesionalnih bolesti, radi zaštite i unapređenja položaja građana, sa posebnim akcentom na osobe sa invaliditetom.
 
Kako se navodi, zbog prestanka važenja Strategije 2015. godine, važno je izraditi predlog novog strateškog dokumenta Vlade na polju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.
 
Radnu grupu za izradu Predloga strategije i Predloga akcionog plana za primenu Strategije za period do 2024. godine, činiće predstavnici resornog ministarstva i osobe sa invaliditetom.
 
"Resorsno ministarstvo posvećuje posebnu pažnju osobama sa invaliditetom, unapređenju njihovog položaja i života u zemlji", rekao je ministar.
 
Zadatak Radne grupe za reviziju liste profesionalnih bolesti je revizija liste profesionalnih bolesti sadržane u odgovarajućem Pravilniku Međunarodne organizacije rada za slučaj nesreće na poslu i profesionalnih bolesti.
 
Prema rečima ministra, u skladu sa pojavom novih zanimanja potrebno je uskladiti i listu profesionalnih bolesti.
 
"Ovo je još jedan od načina na koji želimo da zaštitimo naše radnike", rekao je Đorđević i zahvalio predstavnicima sindikata i poslodavaca na konstruktivnim inicijativama.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?