Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Preventivne mere Udruženja osiguravača Srbije

12 Mar 2020 Komentara (0)Nadzor osiguranja / COVID19 / Corona virus / Korona virus / Prteventivne mere / UOS / Udruženje osiguravača Srbije /

Preventivne mere Udruženja osiguravača Srbije

Izvor: UOS

Ovo je  preventivna  mera  na  koju  smo  se  odlučili  kako  bi  zaštitili  građane  koji žele  lično  da  predaju  odštetni  zahtev,  kao  i  naše  zaposlene. Napominjemo da su odštetni zahtevi  i do sada mogli da se  pošalju  poštom  ili  mail-om  i  da  to ne utiče na pravo oštećenih građana  da  nadoknade  štetu  koju  su  pretrpeli  u  saobraćajnoj  nezgodi.
 
Zbog toga vas,  predostrožnosti  radi,  pozivamo  da  ubuduće  sve  podneske  Udruženju  osiguravača  dostavljate  bez  fizičkog  dolaska  u prostorije UOS. U  slučaju neodložne potrebe za dolaskom u  naše prostorije,  svakako ćete biti primljeni i usluženi u skladu sa dosadašnjom dobrom praksom.
 
Podsećamo da su naši kontakti za  informacije  i/ili slanje odštetnih zahteva sledeći:
 
Zapisnici o uviđaju:
Telefoni : 011 2927-900 i/ili 011  2927-958
Mejl : office@uos.rs
 
Garantni fond:
Telefon: 011  2927-940
Mejl : garantnifond@uos.rs
 
Biro zelene karte
Telefoni:  011 2927-950
Mejl : greencard@uos.rs
 
Informacioni centar:
Telefoni : 011 2927-940
Mejl : itsektor@uos.rs
 
Sve podneske možete uputiti i  poštom  na adresu:
Udruženje osiguravača Srbije
Trešnjinog cveta 1g
11150 Beograd

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?