Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Preliminarna zarada Uniqa Grupe za 2020 veća od očekivane uprkos pandemiji Covid-19

22 Feb 2021 Komentara (0)Novosti / Novosti iz osiguranja / Uniqa / Uniqa osiguranje / Uniqa Grupa /

Preliminarna zarada Uniqa Grupe za 2020 veća od očekivane uprkos pandemiji Covid-19

Izvor: Uniqa

Sa obračunatih 5.5 milijardi evra premije u 2020. godini zabeležen je ohrabrujući rast od 3,6%. Nakon odbitka prvog premijskog doprinosa od strane kompanija AXA, što iznosi  + 212 miliona evra, koje su prvi put konsolidovane u četvrtom tromesečju, Uniqa je ostvarila pad premije od 0,4%, s tim da je austrijsko poslovanje poraslo za 1%, a međunarodna tržišta (isključujući AXA-u) smanjila su se za 4,3% posto, najviše zbog kursnih razlika.
 
Preliminarna zarada pre oporezivanja u 2020. godini iznosila je 57 miliona evra, a uključuje specifične efekte od 243 miliona evra. Preliminarni rezultat bio je bolji od očekivanog jer su se, uprkos troškovima šteta povezanim sa Covid-19 za naknade osiguranja od oko 70 miliona evra i ograničenjima vezanim za nova ugovaranja u maloprodaji, podaci o štetama i naknadama u celini pozitivno razvili. Uprkos spomenutim vanrednim troškovima, kombinovani koeficijent je porastao za samo 1,3% na 97,8%. Uz očekivani koeficijent solventnosti od oko 170, Uniqa je ostala unutar predefiniranog raspona.
 
Završetak akvizicije AXA kompanija u Češkoj, Slovačkoj i Poljskoj u oktobru proširio je bazu kupaca Uniqa-e na ukupno više od 15 miliona (povećanje od 5 miliona) kupaca. AXA integracija povećala je premiju za više od 800 miliona evra. Sledeća dva tromesečja donose dalje korake prema pravnoj integraciji i migraciji robne marke na „UNIQA“. Ovo je u Slovačkoj već završeno u  januaru. U budućnosti će 75% kupaca Uniqa Grupe biti na tržištima sa rastom u Srednjoj i Istočnoj Evropi, koja čine oko 40% premijskih doprinosa i više od 50% prihoda u Grupi.
 
U okviru strateškog programa "UNIQA 3.0", Uniqa je postavila ambiciozne ciljeve rasta za sledećih 5 godina: Prosečni godišnji rast premije od 3%, značajno smanjenje koeficijenta troškova na 25%, kombinovani koeficijent koji će konstantno biti ispod 95%, a koficijent solventnosti pouzdano preko 170%, što se čini osnovu progresivnog rasta dividendi na nivo pre Covid-19. To je potkrepljeno izraženim fokusom na kupca i održavanjem visokih ulaganja u digitalizaciju, informatiku i podatke.
 
U svetlu negativnih očekivanja i izazova u predviđanju napredovanja pandemije Covid-19, u aprilu 2020. godine, objavljeno je upozorenje o dobiti za 2020. godinu te je najavljeno da se dividende neće deliti za fiskalnu godinu. Zahvaljujući ostvarenoj preliminarnoj zaradi koja je značajno nadmašila ta očekivanja u fiskalnoj 2020., zdravoj osnovnoj delatnosti i uspešnoj integraciji kupljenih AXA kompanija u Srednjoj i Istočnoj Evropi, Uprava namerava, nakon savetovanja sa Nadzornim odborom, podneti rezoluciju Generalnoj skupštini sa prijedlogom dividende od 18 centi po akciji za 2020. Uniqa ovu dividendu smatra signalom poverenja da će Evropa, njezini ljudi i njena privreda prevladati krizu i vratiti se zdravlju, razvoju i rastu. S obzirom na trenutnu neizvesnost u pogledu napredovanja pandemije Covid-19 i sa tim povezana ograničenja u skladu sa državnim merama u zemljama gde Uniqa posluje, izgledi Uniqa-e podložni su znatnoj neizvesnosti, ali se očekuje da će zarada pre oporezivanja biti približno jednaka vrednostima iz 2018. godine.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?