Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Povećan broj prigovora na rad osiguravajućih društava

13 Jul 2018 Komentara (0)Nadzor osiguranja / NBS / Narodna Banka Srbije / Osiguranje / Sektor osiguranja /

Povećan broj prigovora na rad osiguravajućih društava

Izvor: Dnevnik

Klijenti osiguravajućih društava se primarno žale da one izbegavaju svoje obaveze kada nastupi osigurani slučaj. Najviše pritužbi stiglo je u NBS zbog polisa vezanih za osiguranje od nezgode, 29,2%,dok su drugi na listi žalbi slučajevi vezani za osiguranje od autoodgovornosti, 28,1%. 
 
Osim toga, građani su se žalili i na dobrovoljno zdravstveno osiguranje, putno osiguranje, osiguranje od odgovornosti kao i osiguranje imovine. Najčešći problemi su materijalna šteta utvrđena na vozilima ili stvarima domaćinstva kod imovinskih osiguranja. Kod zadravstvenih polisa osiguranja u pitanju su primedbe na vrste bolesti, stupen invaliditeta ili uzrok smrti, piše Dnevnik. 
 
U NBS-u smatraju da je primena novog Zakona o osiguranju od juna 2015. godine kao i Odluke o načinu zaštite prava i interesa korisnika osiguranja doprinelo tome da osiguranici budu bolje zaštićeni. Osiguravajuće kuće su obavezane internim aktom bliže odrediti postupak podnošenja prigovora i način odlučivanja o tome. Kod nesporazuma, osiguravajuće kuće su dužne da korisniku usluge ukažu na pravo da podnese prigovor NBS-u ako nije zadovoljan odgovorom. U NBS-u smatraju da je na taj način osigurana bolja informiranost korisnika osiguranja, kao i njihova zaštita te zakonitost rada društva za osiguranje. Istovremeno, korisnici su bolje upućeni u svoja prava i mogućnosti, odnosno kako da ih ostvare u postupku koji vodi NBS.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?