Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Potpisan Sporazum o zaštiti posetilaca sa BiH

22 Nov 2013 Komentara (0)Osiguranje u inostranstvu / Udruženje osiguravača Srbije / UOS / Zaštita posetilaca / Zaštita korisnika motornih vozila u inostranstvu /

Potpisan Sporazum o zaštiti posetilaca sa BiH

Izvor: UOS

Sporazumom je predviđena mogućnost da se oštećeno lice, po povratku u matičnu državu posle nezgode koju je doživelo na teritoriji druge države, obrati svom Birou zelene karte, koji potom Birou države nastanka nezgode prosleđuje upit sa zahtevom da se:

- izvrši identifikacija osiguravajućeg društva štetnika,

- izvrši identifikacija vozača ili vlasnika vozila štetnika, ukoliko u periodu od 6 nedelјa nije bilo moguće utvrditi osiguravača,

- pribave dokumenta koja su neophodna ili pomažu u ostvarivanju prava na naknadu (npr. policijski zapisnik) i

- dostave detalјi o garantnom fondu zemlјe nastanka nezgode uz, kad god je to moguće, objašnjenja i korisne informacije.

Na taj način, oštećeni dolazi do informacije kome da se obrati sa zahtevom za obeštećenje u državi nastanka nezgode, kao i do mogućnosti da pribavi potrebnu dokumentaciju i ostale korisne informacijeOštećenom setime pomaže da brže i efikasnije ostvari svoja prava, uz uklјučivanje autoriteta Nacionalnih biroa.

Podsetimo, pri Savetu biroa zelene karte formirana je grupa eksperata čiji je cilј da mehanizam 4. Direktive o motornim vozilima Evropske Unije (poznate i kao Direktiva o zaštiti posetilaca) približi korisnicima motornih vozila iz država koje nisu članice EU, a deo su sistema Zelene karte. Tekst Sporazuma o zaštiti posetilaca usvojen je u maju 2012. godine na zasedanju Generalne Skupštine Saveta biroa zelene karte.

Bosna i Hercegovina je treća država sa kojom je Udruženje osiguravača Srbije potpisalo Sporazum. Ranije jeSporazum o zaštiti posetilaca potpisan sa nacionalnim biroima Grčke i Turske.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?